reklama

Znečištění vzduchu bylo již dříve spojeno se zdravotními problémy jako může být třeba mrtvice, rakovina mozku, potrat nebo problémy duševního zdraví. Výsledky nového výzkumu však naznačují, že dopady by mohly být mnohem větší. Informoval o tom deník The Guardian.

„Hlavním cílem nového výzkumu bylo provést pokud možno co nejkomplexnější studii, která byla kdy provedena při zkoumání všech možných příčin hospitalizace. Ty mohly být spojeny s vystavením pacientů jemným částicím,“ uvedla profesorka Francesca Dominici z Harvardské univerzity a spoluautorka studie. V příspěvku výzkumníci informují o tom, jak analyzovali více než 95 milionů pojistných nároků vznesených mezi lety 2000 a 2012 pacienty hospitalizovanými v nemocnici v USA ve věku od 65 let zařazených v programu Medicare. Výzkumníci se zaměřili na znečištění ovzduší, konkrétně na úroveň jemných částic, známých jako PM2,5, které vytváří třeba vozidla a elektrárny. Hladiny PM2,5 dovedli výzkumníci pro každého pacienta zvlášť odhadnout na základě domácího PSČ hospitalizovaného.

Výsledky analýzy skutečně naznačují, že i malé průměrné zvýšení PM2,5 o 1 mikrogram na metr krychlový během dvou dnů je spojeno s nárůstem počtu lidí převezených do nemocnice se srdečním selháním během následujícího dne. Podle studie znečištění ovzduší zvyšuje riziko hospitalizace lidí se srdečním infarktem o 0,14%. 

Studie má však své limity. Výzkumníci se například zaměřili jen na jednu složku znečištění ovzduší a brali v potaz také pouze pouze znečištění venkovního vzduchu v blízkosti domovů pacientů.

Tým odborníků z University of Southampton v doprovodném editoriálu uvádí, že studie naznačuje, že údaje o počtu předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší (v Evropě je to 800 000 zemřelých ročně) byly pravděpodobně značně podceňovány. "Je zřejmé, že se je ještě co učit, ale neměli bychom zaměňovat mezery ve znalostech za nedostatek důkazů," píšou. "Čím dříve budeme jednat, tím dříve budeme my lidé těžit z výhod."

reklama