Digitální peněženka je součástí návrhu elektronické identity v EU, tzv. eIDAS 2.0. Jeho cílem je zavést pro alespoň 80 procent občanů EU k přístupu ke klíčovým veřejným službám spolehlivé, jednoduché a důvěryhodné řešení v oblasti digitální identifikace. Aplikace by měla zároveň umožnit jednotlivcům i firmám využívání komerčních služeb v celé EU.

Ministři mají jednat i o regulaci umělé inteligence, IT vybavení pro Ukrajinu nebo digitálním vzdělávání. Podle posledních výsledků DESI indexu si pouze 54 procent dospělé evropské populace osvojilo základní digitální dovednosti a EU také trápí enormní nedostatek IT expertů, zejména na kybernetickou bezpečnost. Ministři proto povedou diskusi o tom, jak tento trend zvrátit.

"Otázka digitálních dovedností je naprosto klíčová k tomu, aby se nám dařilo využívat benefity digitální transformace naplno. S využitím finančních zdrojů z evropských programů se budeme v příštím roce v ČR této oblasti věnovat prioritně. Plánujeme například rozvinout silnou spolupráci se soukromým sektorem a neziskovými organizacemi," uvedl Bartoš.

Shoda evropských zemí na jednotné digitální identitě a na aktu o umělé inteligenci je jednou z priorit Česka během jeho končícího předsednictví v Radě EU.