reklama

Saské ředitelství spolkové policie v Pirně uvádí, že kontroly policisté provádějí v celém saském pohraniční, tedy na pomezí s Polskem i Českem. Ostraha se týká běžných silnic, ale i dálnic a také železnice. Policie rovněž zdůrazňuje, že kontroly jsou výhradně namátkové.

Stejně spolková policie postupuje i v Bavorsku, které s Českem rovněž hraničí. Bavorsko je totiž jednou z hlavních vstupních bran, přes kterou se Němci vrací z dovolených na jihu Evropy.

Nová úprava vstupního nařízení požaduje až na výjimky doklad o bezinfekčnosti od všech cestujících, kteří hranice překračují. V případě cest z vysoce rizikových oblastí, kterou ale Česko není, je nutná desetidenní karanténa. Tu je možné po pěti dnech ukončit dalším negativním testem. Uzdravených a očkovaných se izolace netýká, Při cestách z oblastí s mutacemi koronaviru je karanténa 14denní a nastoupit do ní bez možnosti zkrácení musí i uzdravení a očkovaní.

Pro pendlery a také malý pohraniční styk, který netrvá déle než 24 hodin, není doklad o bezinfekčnosti potřebný, pokud je cizí země epidemicky bezpečná. Pokud je daný stát vysoce rizikový, případně je prohlášen za mutační oblast, jsou pro pravidelné překračování hranic nezbytné dva testy týdně.

Za mutační oblast považuje Německo aktuálně Brazílii a Uruguay. Z evropských zemí jsou pro Německo vysoce rizikové Andorra, Británie, Nizozemsko, Španělsko, Rusko, Portugalsko a Kypr. Do konce července Německo mělo ještě kategorii "prosté" rizikové zahraniční oblasti, kterou ale od srpna zrušilo.

reklama