Doporučil však, aby se nepodávala těhotným ženám. Od svého poradního orgánu si rovněž vyžádal posudek k tomu, zda léčivo teoreticky nemůže způsobovat vznik nových nebezpečných variant koronaviru.

Léčivo s názvem molnupiravir mělo podle dřívějších údajů firmy Merck asi 50 procentní účinnost při předcházení hospitalizaci po nákaze koronavirem. To řada odborníků považovala za velmi dobrý výsledek. Léky v pilulkové formě, které mohou lidé užívat doma, by totiž podle nich mohly do budoucna sehrát významnou roli v boji s nákazou a uvolnit tlak na nemocnice při vzedmutí viru.

Merck na začátku října uvedl, že podle výsledků testů na 775 pacientech zabraňuje lék hospitalizaci s 50procentní účinností. Podle dnes zveřejněných údajů od 1433 pacientů je však účinný jen z 30 procent. To by podle Reuters mohlo mít zásadní vliv na to, zda od firmy budou lék nadále nakupovat jednotlivé státy. Pilulka proti covidu-19 od firmy Pfizer totiž podle předběžných výsledků testů na asi 1200 pacientech snižuje riziko hospitalizace o 89 procent.

FDA nyní posuzuje, zda léčivo schválit pro mimořádné nasazení v USA. Dnes vydala předběžnou zprávu, podle níž považuje léčivo za účinné v boji s covidem-19, zatím se však nevyjádřila k tomu, zda by lék doporučila schválit.

FDA však v dnešní zprávě nedoporučila schválení léku pro těhotné ženy. Ty se sice klinických studií neúčastnily, při předchozím testování se však ukázalo, že po požití léku častěji docházelo k poškozením plodu u zvířat.

Záležitostí se bude příští týden zabývat nezávislý panel expertů při FDA. Úřad jej v dnešní zprávě požádal mimo jiné o vyjádření k tomu, zda kvůli mechanismu fungování léku nehrozí vznik nových nebezpečnějších variant koronaviru. Molnupiravir totiž likviduje virus v těle tím, že zavádí chyby do jeho genetického kódu, které viru zabrání v reprodukci.

Nasazení molnupiraviru jako první na světě schválila Británie. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) se vyslovila pro léčbu tímto lékem u lidí, kteří po nákaze koronavirem zvládají sami dýchat, ovšem panuje u nich riziko těžkého průběhu onemocnění. Plnohodnotné povolení však zatím látka v EU nedostala.