Steinmeier si přeje i ukončení války na Ukrajině, v rychlé zastavení bojů v dohledné době ale příliš nevěří. Dokud nezavládne mír, který by byl spravedlivý pro Ukrajinu a nezvýhodňoval by agresora, je třeba podle spolkového prezidenta napadeným pomáhat. "Tím také v temnotě bezpráví držíme světlo naděje," řekl.

Ve svém vánočním poselství ocenil Steinmeier statečnost Ukrajinců bránících vlast před ruskou agresí a také soudržnost Evropy. "A naše zem tváří v tvář této výzvě opět překonala sama sebe. Nepropadli jsme panice, nenechali jsme se rozeštvat," řekl.

Zmínil, že vzhledem k současné krizi je společnost vystavena řadě tlaků v podobě rostoucích cen a nedostatku energie. "Vím, jak mnoho si tato krize od vás všech vyžaduje, jak se mnozí musí uskromnit. Nikdo nám ale nemůže vzít naši velkorysost ve vzájemném chování," řekl Steinmeier s tím, že lidskost a nasazení pomáhají projasňovat život ostatním.

"Jsem hrdý na naši zemi, kde tolik lidí pomáhá - ne proto, že musí, ale protože cítí odpovědnost za ostatní a za společnost," řekl. "Jsme tvůrčí, pracovití a solidární. A z toho můžeme čerpat sílu a naději i v novém roce," uvedl.

I v této existenčně složité době by lidé podle Steinmeiera neměli zapomínat na ochranu klimatu, která si žádá úsilí celé společnosti. Přál by si, aby i starší lidé byli ochotni se změnit a aby mladí ve své kritice nepoškozovali samotnou podstatu ochrany životního prostředí. Jasně tak odkázal na kontroverzní demonstrace klimatických aktivistů z hnutí Poslední generace. "Máme přece všichni společný cíl, aby mladí nebyli poslední generací, ale naopak první generací světa šetrného ke klimatu," dodal.