reklama

Claudia Tenneyová v prohlášení pro televizní stanici Fox News uvedla, že Trumpovým úspěchem bylo vyvrácení dlouho trvajícího přesvědčení o nezbytnosti vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu pro dosažení dalších mírových dohod na Blízkém východě. Ocenila jeho roli v podpisu Abrahamových dohod, které měly normalizovat vztahy v regionu.

Tenneyová zdůraznila, že mírové dohody mezi Izraelem a Egyptem v roce 1978 a dohody z Osla, které byly oceněny Nobelovou cenou míru, byly dosaženy za podobných okolností. Trumpova role v Abrahamových dohodách, prvních mírových dohodách na Blízkém východě po téměř 30 letech, podle ní dosud není dostatečně uznána.

Abrahamovy dohody byly v době jejich podpisu vnímány jako pozitivní krok k upevnění vztahů mezi Izraelem a arabskými státy, i když někteří kritici tvrdí, že nedokázaly přispět k řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

Trump byl na Nobelovu cenu míru nominován již třikrát. Sám přitom čelí obviněním z několika trestných činů, včetně pokusu o manipulaci s výsledky prezidentských voleb 2020 a neoprávněného uchovávání tajných dokumentů na Floridě.

Nobelova cena míru je prestižní ocenění, které je udělováno každoročně od roku 1901. Je součástí pěti Nobelových cen, které byly vytvořeny dle závěti švédského vědce a průmyslníka Alfreda Nobela, který chtěl, aby jeho jméno bylo spojeno s něčím pozitivním, a proto vytvořil tyto ceny pro lidi či organizace, které přispěly k humanitárním a vědeckým pokrokům.

Nobelova cena míru je udělována těm, kteří dosáhli významných úspěchů ve snaze o dosažení a upevnění míru mezi národy. Cenu mohou získat jednotlivci, organizace, nevládní subjekty nebo i celé národy za jejich úsilí o ukončení konfliktů, posílení mezinárodní spolupráce a prosazování lidských práv.

Nominace na Nobelovu cenu míru mohou přicházet od široké škály nominátorů, včetně členů parlamentů, univerzitních profesorů, předchozích laureátů a dalších, kteří jsou schopni posoudit přínos nominovaných k mírovým snahám. Nakonec je výběr laureáta svěřen norskému Nobelovu výboru pro mír.

Někteří laureáti Nobelovy ceny míru získali uznání za diplomatické úsilí, jiní za boj za lidská práva, odzbrojování, prosazování demokracie a jiné formy aktivit, které vedou k posílení mírových a humanitárních hodnot.