reklama

Hygienická opatření před školami jsou nepřehlédnutelná, protože hromadný vstup do budov je minulostí. Žáci nejprve musí vystát frontu, ve které jsou nabádáni k dodržování odstupu 1,5 metru. Tak tomu dnes bylo i před základní školou v berlínské čtvrti Moabit, kde čekající školáky s rodiči obcházeli učitelé, kteří zjišťovali, zda děti netrávily poslední dva týdny v epidemicky rizikových oblastech.

"Ve Španělsku? A kde přesně?" zeptal se učitel na dovolenou jednoho z rodičů. V případě pobytu v oblastech s vysokým výskytem koronaviru totiž školy požadují od žáků negativní test, nebo dodržení 14denní karantény.

Symbolem obnovení výuky jsou bezpochyby roušky. Ochrana úst a nosu je od žáků, ale i učitelů a dalších zaměstnanců berlínských škol vyžadována při pohybu mimo třídy, například na chodbách nebo na toaletě, naopak během vyučování mohou být roušky sejmuty. Obdobné opatření platí v Braniborsku a Šlesvicku-Holštýnsku, kde dnes škola rovněž začala. Zatímco v Braniborsku jsou roušky mimo třídy stejně jako v Berlíně povinné, Šlesvicko-Holštýnsko je "naléhavě doporučuje".

"Nošení roušek na chodbách je nezbytné stejně jako upozornění dodržovat jistý odstup," řekla ČTK o doporučeních pro školáky jedna z učitelek základní školy v Moabitu. "I tak to bude pro děti obtížné a bude nutná trpělivost. Ve vyučování se tomuto problému chceme ještě věnovat,” uvedla. Učitelka dodala, že preventivní opatření jsou stále novou věcí, což se může odrazit na duševní pohodě dětí.

To, že opatření nejsou ještě zaběhnutá, bylo očividné, neboť žáci čekali na vstup do školy ještě dlouho po osmé hodině ranní, tedy po plánovaném začátku vyučování. "Zítra to bude jistě lepší," prohlásila další z moabitských učitelek.

Změny čekají i prvňáčky, pro které škola v Berlíně začne až za týden. Na tradiční pasování na školáky, které se uskuteční tuto sobotu, je mohou doprovázet maximálně čtyři lidé. Nástup do první třídy byl přitom vždy slavnostním okamžikem, které si nenechalo ujít ani širší příbuzenstvo. Akce navíc nebude hromadná, ale kvůli omezení sociálního kontaktu se odehraje rozděleně po třídách.

Dodržování karanténních opatření považuje berlínská ministryně školství Sandra Scheeresová za nevyhnutelné, aby se předešlo rozšíření nákazy do škol. “Každá škola na základě zemského předpisu vypracovala hygienický plán. Ten spočívá v ochraně úst a nosu, pravidelném mytí rukou, větrání, omezení kontaktu a dalších organizačních opatření,” uvedla v dopise rodičům, které své děti v Berlíně posílají do škol a školek.

Scheeresová zároveň rodiče varovala, že pokud se nákaza dostane do vzdělávacích zařízení, která jejich děti navštěvují, musí počítat s nucenou karanténní uzavírkou. "Pro takový případ vás již nyní prosím o pochopení, trpělivost a pragmatismus," dodala.

Lokální uzavírky škol zřejmě nebudou výjimečné, kvůli nákaze již úřady uzavřely gymnázium a také základní školu ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko, kde školní rok začal jako první v Německu před týdnem. Ministryně školství tamní zemské vlády Bettina Martinová takovýto postup nepovažuje za překvapivý. "Dokud nebude koronavirus poražen a dokud nebude existovat vakcína, tak s tím musíme počítat," řekla.

Školáci, kteří se v jednotlivých spolkových zemích postupně až do září budou vracet do lavic, čekají různá opatření. Každý region si preventivní kroky organizuje sám. Nejpřísnější pravidla přichystalo západoněmecké Severní Porýní-Vestfálsko, kde školní rok začne ve středu. Na učilištích a školách navazujících na základní vzdělání budou roušky povinné i při výuce, nosit je budou muset také učitelé, pokud nebudou moci od žáků dodržovat minimální odstup 1,5 metru.

Regionální vlády považují učitele za skupinu, která je vystavena mimořádnému zdravotnímu riziku, proto jim nabízejí bezplatné koronavirové testy. Například v Severním Porýní-Vestfálsku na něj mají nárok každé dva týdny, v Braniborsku je učitelům do konce listopadu k dispozici šest rozborů a Bavorsko, kde škola začne 8. září, prozatím počítá s jednorázovým testováním učitelů.

reklama