reklama

Podle nich existují časová období, kdy jsou sociální sítě pro děti rizikovější: u dívek je to podle nich mezi 11 a 13 lety a u chlapců mezi 14 a 15 lety, u obou pohlaví pak znovu ve věku kolem 19 let.

Studie zveřejněná v odborném periodiku Nature Communications je založená na datech získaných od 84.000 respondentů mezi deseti a 80 lety. Podrobněji se její autoři zaměřili na mladší účastníky výzkumu mezi deseti a 21 lety, u kterých se na frekvenci používání sítí a pocit štěstí a spokojenosti ptali sedmkrát během let 2011 až 2018. Zjistili přitom, že velké množství času stráveného na sociálních sítích se pojí s poklesem životní spokojenosti zejména u konkrétních věkových skupin.

"Měli jsme hypotézu, že souvislost mezi sociálními médii a spokojeností se může v různých životních obdobích měnit - a zjistili jsme, že tomu tak skutečně je," uvedla vedoucí výzkumného týmu, psycholožka Amy Orbenová, která působí na Oxfordské univerzitě. "Tělesné změny spojené s vývojem mozku a pubertou a změny sociálního prostředí nás podle všeho dělají zranitelnějšími zejména v některých obdobích života," dodala.

Ačkoli veřejnost většinou nepochybuje o tom, že velké množství času, které děti tráví s mobilními telefony nebo tablety v ruce, na ně nemá dobrý vliv, odborníci nic takového jednoznačně nepotvrzují, napsal list The New York Times. Někteří sice tvrdí, že digitální technologie mohou způsobovat problémy s duševním zdravím, jiní jsou toho názoru, že negativní vliv technologií je jen velmi omezený.