Na neúčast Tchaj-wanu upozornila agentura Reuters. Zástupci ostrova zatím na rozhodnutí WHO nijak nereagovali, naopak Čína ho uvítala. Podle Pekingu ukazuje podporu principu jedné Číny.

Podle čínského ministerstva zahraničí vyjádřilo téměř 100 zemí oddanost tomu principu, když oponovalo účasti Tchaj-wanu na shromáždění mj. prostřednictvím speciálních dopisů adresovaných zástupcům WHO.

"Čína zároveň vyzývá některé země, aby nepředstíraly zmatení, přestaly s politikařením a zasahováním do vnitřních záležitostí Číny pod záminkou tchajwanské otázky," dodalo ministerstvo.

reklama