reklama

WHO oznámila, že zahájila veřejnou konzultaci ohledně změny názvu infekční nemoci. Její mluvčí uvedl, že od lékařů a vědců WHO již obdržela řadu zajímavých podnětů na přejmenování. Není však stále jisté, zda a kdy WHO název změní.

Organizace už rozhodla o přejmenování dvou kmenů viru, jejichž znění odkazovalo na názvy oblastí v Africe. Kmen z Konžské pánve (či středoafrický) se stal kmen I. a západoafrický kmen dostal název kmen II. WHO udělení nových názvů odůvodnila rizikem stigmatizace a snahou se vyvarovat názvů, jež by mohly urazit společenské, národní, náboženské či jiné skupiny.

Opičí neštovice dostaly svůj název v souvislosti s prvním popisem této nemoci ze strany dánských vědců v roku 1958. Co se týče kmenů, není neobvyklé, že nemoci dostávají názvy s odkazem na místa, kde byla nemoc poprvé zachycena či popsána. Agentura AP v tomto ohledu poukazuje na názvy jako španělská chřipka, vir marburg či japonská encefalitida.

Na konci července WHO vyhlásila kvůli opičím neštovicím nejvyšší stupeň varování. Nemoc se v květnu rozšířila mimo země v západní a střední Africe, kde se běžně vyskytovala. WHO od začátku roku zaznamenala přes 31.000 případů nákazy, z nichž zhruba 60 procent připadá na Evropu a dalších 40 procent na americký kontinent.