reklama

Inteligentní semafory

Mnoho lidí zná frustraci při stání na červené, zatímco přes křižovatku neprojíždějí žádná auta. Současné semafory fungují na pravidelném harmonogramu, do kterého občas zasahují pouze policisté v případě nehody či poruchy. Nové, takzvané inteligentní semafory budou schopny využívat kamer a senzorů na silnicích a díky tomu budou moci minutu po minutě vyhodnocovat situaci na silnicích a dopravu tak ovládat rychleji a bezpečněji.

Počítače s UI, které budou semafory ovládat, se zcela obejdou bez závislosti na lidech a sami se přizpůsobí aktuálnímu provozu. Díky tomu se zmírní dopravní zácpy a stres ze zpoždění s nimi spojený. Dalším přínosem inteligentních semaforů bude snižování znečištěného ovzduší, protože ubude aut běžících na volnoběh.

Domácí roboti

Během příštích patnácti let se budou roboti nalézat ve všech domácnostech. Mimo různých termostatů či dotykových ledniček, které známe již dnes, budou inteligentní roboti schopni rozeznat kdo do domu vstupuje a pustit jeho oblíbenou píseň nebo televizní pořad. Budou moci také stanovit individuální nastavení teploty nebo světla v průběhu dne.

Využití se najde i v kuchyni. Roboti budou posílat upozornění na to, když v lednici dojde konkrétní potravina nebo navrhnou recept, který lze uvařit z potravin, které se v domě nacházejí. Roboti s UI budou pracovat na základě charakteristik každého člena domácnosti. V současné době dokonce studenti na australské univerzitě pracují na robotovi, který by byl schopen bezpečně dopravit člověka z gauče k lednici a zpět.

Počítačoví lékaři

Přes všechny nedávné pokroky ve zdravotnictví, se průběh návštěvy u lékaře nezměnil. Pacient popíše své příznaky a problémy, na základě kterých lékař provede fyzickou zkoušku. Avšak v případě počítačových lékařů, popíše pacient své problémy právě jim, ti okamžitě zúží seznam možných příčin a umožní tak lékařům rychleji se zaměřit na konkrétní diagnózu.

Prostřednictvím vyspělé technologie rozpoznávání řeči a schopnosti samostatné práce při porovnávání příznaků, tak počítačový lékaři zrychlí návštěvy u lékaře a sníží počet chybných diagnóz. Není také vyloučeno, že tito počítačový lékaři budou jednoho dne poskytovat diagnózy v pohodlí domovů, bez nutné návštěvy ordinace.

Předvídání zločinů

Film Minority Report o tušitelých, kteří předvídají zločiny a vraždy, vrhl na pojem předvídání zločinů špatné světlo, ale v roce 2030 bude tato UI nezbytnou součástí k udržení bezpečného světa. Mnoho policejních útvarů již dnes používá pro svoji analýzu inteligentní počítače, avšak jednoho dne by UI mohla automaticky analyzovat statistiky trestné činnosti v reálném čase. Porovnáváním míst zločinů a případů by UI mohla vyhodnotit, kde je potřeba nasadit policejní hlídky a sloužila by tak jako nezávislý poradce policejních velitelů

Umělá inteligence bude moci dokonce analyzovat chování podezřelých a odsouzených osob a předvídat s kým by se mohli setkat. Tady však vyvstává problém, protože v některých případech se může stát, že se v nasazené UI odrazí zaujatost programátora či člena policie a vložená data nemusejí být objektivní, což by se mohlo promítnou v celém systému předvídání. Avšak vylepšování této technologie může alespoň některé z nás udržet ve větším bezpečí.

Robotický učební asistent

V roce 2030 nebude muset být učebním asistentem člověk, ale právě robot s UI. Tento pomocník bude moci rychle reagovat na otázky studentů a zároveň tak usnadní práci profesorům. Tito humanoidní roboti by tak pomáhali rozvíjet silné i slabé stránky jednotlivých studentů a připravovat pro ně speciální úkoly.

V letošním roce na technologickém institutu v Atlantě provedli výzkum, kdy použili učebního asistenta s UI jako lektora online kurzu. Téměř nikdo ze studentů nepoznal, že na jejich dotazy neodpovídá živý člověk. Díky tomu je velice pravděpodobné, že se roboti stanou rovnoprávnými konverzačními partnery a to nejen jako pomocníci při studiu.

reklama