reklama

V dobách druhé světové války patřila námořní doprava ze Spojených států do Británie a Francie k nejdůležitějším zásobovacím trasám. Spojení mezi Amerikou a Evropou ale narušovaly nacistické ponorky a hlubinné miny, které potápěly stovky vojenských i civilních lodí. Američtí inženýři se proto snažili vymyslet systém, který by naváděná torpéda a miny dokázal odklonit z dráhy, čímž by lodě mohly proplout skrze Atlantický oceán bez úhony.

Výsledkem měl být Filadelfský experiment, pokus, kolem kterého se točí celá řada konspiračních teorií. Zejména ale pokus, který se podle americké armády nikdy ve skutečnosti nestal, ačkoliv se na něm podle spekulací měli podílet nejslavnější fyzikové světa Albert Einstein a Nikola Tesla. Pojďme se ale nejdříve podívat, co vše mu předcházelo.

Masivní kovové lodě slouží na moři jako magnet. Není proto nijak obtížné zasáhnout je torpédy vypálenými z ponorek, nebo minami, které byly rozesety pod vodní hladinou. Vědci proto měli dostat za úkol učinit lodě pro tyto zbraně neviditelné, a s tehdejšími znalostmi fyziky se jevilo jako nejlepší řešení vytvoření elektromagnetického pole. Jednotná teorie pole, na kterém měl být pokus postaven, zahrnuje elektromagnetické záření a gravitaci. Elektromagnety ale také měly ohýbat světelné paprsky kolem lodi a učinit ji tak neviditelnou.

Vzhledem k tomu, že neexistují takřka žádné dobové materiály, které by údajný pokus popisovaly, lze se jen stěží domnívat, co přesně mělo být cílem experimentu. Podle některých chtěla armáda lodě zabezpečit pouze proti zbraním a neviditelnost se tedy měla pohybovat mimo viditelnou úroveň na bázi elektromagnetické, jiné teorie ale hovoří o neviditelnosti jako takové, tedy zmizení lodi z pozorovatelného spektra. Všechny teorie se ale shodují v tom, že loď byla obalena elektrickými kabely, do kterých měl být puštěn proud, čímž mělo dojít k vyřazení elektromagnetického pole.

Experiment měl proběhnout 22. července 1943 na Filadelfské námořní základně. Zatímco za provozu čítala posádka USS Eldridge na dvě stovky námořníků, v průběhu experimentu jich na palubě lodi mělo být přítomno jen několik, aby byli schopni loď obsluhovat. Poté, co byl do lodi puštěn elektrický proud, se ale údajně stalo něco, co dodnes nikdo nevysvětlil. Něco, v čem se všechny konspirační teorie rozcházejí.

Spisovatel a teoretik Andrew Hochheimer ve své knize Filadelfský experiment od A do Z tvrdí, že loď zahalila hustá zelená mlha a poté celé plavidlo zmizelo. Následně se po zastavení experimentu opět objevilo na svém místě a námořníci byli dezorientovaní. Jiné teorie uvádí, že se loď stala neviditelnou, další tvrdí, že se teleportovala do 320 km vzdáleného Norfolku ve Virginii. Loď přitom měla navíc cestovat v čase.

To, co následovalo poté, je o dost děsivější. Námořníci údajně měli být zapuštěni do trupu lodi, tedy alespoň někteří. Jiní byli zmatení, nevěděli kde jsou ani co se děje. Alfred Bielek, samozvaný námořník a údajný přeživší Filadelfského experimentu, tvrdí, že se loď ocitla v roce 2137. Jiní námořníci jednoduše zmizeli.

Konspirační teorie o experimentu má několik zásadních trhlin. První z nich staví na prosté časové dezinterpretaci. Loď totiž nemohla být použita k experimentu v červenci roku 1943, do provozu totiž byla uvedena až o měsíc později a z domovského přístavu v New Yorku vyplula dokonce až v září.

Pokud by k takovému pokusu opravdu došlo, začalo by se o něm hovořit už dříve. První zmínky o něm se ale objevily až v roce 1955, kdy neznámá osoba vystupující pod jménem Carlos Allende zaslala několik dopisů ufologovi Morrisi Jessupovi. A od té doby se teorie v tom, co se údajně mělo odehrát, neshodují. Jedna z nich dokonce uvádí, že se experiment opakoval o tři měsíce později, opět se stejným účinkem.

Teorie se s realitou neshodují ani v případě osob, které se na experimentu měly podílet. Nikola Tesla totiž zemřel 7. ledna 1943, jen stěží tak mohl spolupracovat na experimentu, který se měl uskutečnit v červenci téhož roku. A nelze ani pominout fakt, že z vědeckého a fyzikálního hlediska je údajný výsledek experimentu také nereálný.

Filadelfský experiment je jednou z největších konspiračních teorií a největší záhadnou druhé světové války. Ačkoliv byl několikrát úspěšně vyvrácen, stále má řadu zastánců, kteří věří, že k němu opravdu došlo. Na jeho motivy byl dokonce natočen stejnojmenný film.

Nutno přiznat, že Spojené státy pokusy s elektromagnetickým polem kolem lodí opravdu prováděly, ale až v padesátých letech. Účastnila se jich například loď USS Timmerman, která se ale neteleportovala, nezneviditelnila ani necestovala v čase.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama