Podle Flynna je klíčem k posílení inteligence i po 18 roku života stimulující životní styl a komunikace. Doma, na pracovišti, všude, kde spolu lidé často komunikují, snaží se být vtipní, vyměňují si kulturní informace a čelí výzvám, může jedincům stoupnout IQ až o několik bodů.

Psycholog ale také zjistil, že existuje i opačný efekt. Lidem, kterým chybí výzvy, mozek stagnuje a na inteligenci ztrácí. Uvedl to ve své knize Does Your Family Make You Smarter?, kde tvrdí, že inteligence byla vždy považována za statickou, opak je ale pravdou. 

Jednoduše řečeno se mozek podle Flynna chová jako sval. Čím více ho člověk používá, tím bude silnější, a naopak. Flynn tvrdí, že ideálním způsobem, jak zvýšit vlastní IQ, je najít si náročnou práci nebo se obklopit velmi inteligentními lidmi a naslouchat jim, respektive s nimi komunikovat. Podle psychologa se takto dá ovlivnit až 20 procent mozkové inteligence, zbývajících 80 je ovlivněno geneticky.

Někteří vědci ale považují Flynnův výzkum za kontroverzní. Tvrdí, že efekt rostoucího a klesajícího inteligenčního kvocientu může být zkreslený, protože psycholog dlouhodobě studoval inteligenci ve vyspělých zemích a zjistil, že za poslední desetiletí narostla průměrně o tři body. Stojí za tím především lepší výživa, snadnější přístup ke vzdělání a problémy současného světa.