reklama

„Usmívající se deprese“ (z anglického „Smiling depression“) je zpopularizovaný termín, který neodpovídá medicínské terminologii. Někteří odborníci ho však používají a varují, že je vcelku rozšířený a ze své podstaty obzvlášť nebezpečný.

Podle Olivie Remes z Cambridgeské univerzity se tato forma nejvíc blíží oficiálnímu termínu „atypická deprese“. Usmívající se deprese je přesně to, co z názvu vyplývá. Popisuje stav, kdy lidé trpící depresivními stavy dokáží navenek projevovat radost, smát se a obecně skrývat své vnitřní rozpoložení.

Právě tato schopnost je jedním z rizikových faktorů. Pro okolí je velmi složité poznat, že člověk podobnými stavy trpí. Může se zdát, že nemá žádný důvod být nešťastný. Jedinec může být úspěšný v práci, mít rodinu nebo partnera a chovat se normálně. Uvnitř však trpí a někdy může přemýšlet i o sebevraždě. Takoví lidé také občas pociťují vinu, protože si myslí, že nemají žádný opravdový důvod být smutní. Proto se se svými starostmi nesvěřují.

Podle Remesové navíc takové lidi právě „síla, která jim umožňuje pokračovat v normálním životě“ může snáze dovést k sebevraždě. Při některých jiných formách deprese lidé ztrácejí veškerou energii. I když tedy mají sebevražedné myšlenky, nejsou někdy schopní jednat. To u „usmívající se deprese“ neplatí.

Jak uvedla Remesová pro server The Conversation, mezi další symptomy patří „přejídání, pocit těžkosti v rukou a nohou a přehnaná zranitelnost kritikou nebo odmítnutím.“ Lidé s „usmívající se depresí“ také častěji pociťují tyto stavy večer a ráno mají potřebu déle spát. U jiných forem onemocnění to bývá často obráceně.

Tato varianta onemocnění je přitom vcelku rozšířená. Zhruba jeden z deseti lidí trpí nějakou formou deprese a mezi 15 a 40 procenty z nich trpí „atypickou formou deprese“, která nejblíže odpovídá tomu, pro co se používá termín „usmívající se deprese“. Často také začíná již v mladém věku a může trvat dlouhou dobu. Proto je důležité, aby si lidé problém přiznali a v ideálním případě vyhledali pomoc.

reklama