reklama

Píše se rok 1996 a letectvo Spojených států amerických vydává na tehdejší dobu pokrokovou zprávu. Popisuje v ní, jakým způsobem by se dalo modifikovat počasí a využívat tlaku vzduchu a vzdušných proudů. Následně je armáda obviněna z rozprašování tajemných látek do ovzduší letadly, které za sebou na obloze nechávají kondenzační stopy. V roce 1999 tak po čtyřech letech příprav vzniká první konspirační teorie o chemtrails.

Tastánci teorie věří, že kondenzační stopy jsou ve skutečnosti prášek, který letadla z nařízení vlád rozprašují ve většině vyspělých zemích světa. Některé mají za cíl ovlivnit zdraví lidí, jiné mají dopad na lidské myšlení a psychiku, další zase mohou ovlivnit počasí. Co která stopa dělá nelze s jistotou říct, na obloze ale prý rozhodně není náhodou.

Důvod, proč se vznik chemtrails datuje do roku 1999, je prostý. Do té doby byly kondenzační stopy označovány jako contrails, až v článku kanadského spisovatele Williama Thomase se v lednu roku 1999 poprvé objevilo slovo chemtrails a bylo jím také použito v rozhlasovém vysílání s moderátorem Arhurem Bellem. Tím začala nová éra konspiračních teorií.

Práce na této teorii ale ve skutečnosti začaly už v roce 1995, tedy o rok dříve, než letectvo zprávu zveřejnilo, a stojí za ní Larry W. Harris a Richard L. Finke. V roce 1995 se Harris rozhodl napsat knihu, kterou publikoval pod názvem Encyklopedie obrany před bioterorismem. Jejím vydavatelem byl Finke, a oba muži spolu vytvořili teorii o chemtrails, která se poprvé objevila o dva roky později na diskuzním fóru Biowar-L. 18. září 1997 tak světu přednesli znepokojivé informace o letadlech, která práškují populaci, a jejich vlivech na vzorky půdy a vody.

Jak přesně má práškování probíhat není jasné. Teoretici věří, že se směs mísí s palivem a přidává se do letadel na letištích, jiní poukazují na možnost, že mají na sobě letadla připevněné speciální práškovací systémy. Tím by se ale okruh lidí, kteří o chemtrails vědí, rozšířil na všechny zaměstnance leteckých společností, pracovníky na letištích, výrobce letadel, paliv, ale i na armádu a další statisíce lidí po celém světě. Ti všichni by o chemtrails museli vědět.

V roce 2000 ale vydaly Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA), Letecká agentura ministerstva dopravy Spojených států amerických (FAA), Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) a Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) společné prohlášení, v němž popírají jakoukoliv existenci chemtrails.

Před několika lety vyšlo obdobné prohlášení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR (ÚFA AVČR), Katedry meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (KMOP MFF UK) a České meteorologické společnosti (ČMeS). 

I CIA a další organizace se zapojily do popření tohoto mýtu, stejně jako mainstreamová a prestižní média po celém světě. Ovšem opět skoro s nulovým účinkem. Podle teoretiků chemtrails jednoduše existuje a každý, kdo jej popírá, je do něj ve skutečnosti zapleten. Bez ohledu na to, že by bylo prakticky nereálné teorii tak velkého rozsahu utajit. Vždy by se totiž z řad novinářů nebo zaměstnanců vládních agentur našel někdo, kdo by vynesl "pravdu" na světlo.

I další tvrzení zastánců této teorie lze poměrně jednoduše a racionálně vysvětlit. Dobové fotografie například ukazují, že kondenzační stopy letadla zanechávala už za druhé světové války, kdy žádná taková teorii ještě neexistovala. To že jich je dnes více než dříve souvisí s nárůstem letecké dopravy. To, že jsou vidět i na místech, kde letadla nelétají, souvisí s větrem. A to, že na obloze zůstávají déle než dříve, je závislé na okolní vlhkosti.

Co se vědeckých testů týče, je velmi důležité prozkoumat výsledky opravdu dopodrobna. Objevily se například testy, které tvrdí, že na vzorku vody byla analýzou zjištěna vyšší přítomnost určitých látek, nejčastěji hliníku. Ve skutečnosti byla ale v mnoha případech testována půda, kde jde o běžný jev. To už ale internetové stránky propagující tuto teorii nezmíní. A hliník je nejběžnější kov vyskytující se v zemské kůře a byl i dávno před vznikem lidí.

Co tedy ale přesně ony bílé stopy jsou? Kondenzační stopy jsou bílé čáry na obloze a anglicky jsou označovány jako contrail. Jde o uměle vytvořené mraky tvořené drobnými vodními kapkami, které vznikají důsledkem promíchávání chladného vzduchu s horkými zplodinami z leteckého paliva. Jejich vznik a doba trvání závisí na teplotě vzduchu, vlhkosti, atmosférickém tlaku a vzdušných proudech.

Loading...
reklama