reklama

Průzkum pro ně v září provedla agentura Median, zapojilo se do něj 1019 lidí nad 18 let. Většina z nich míní, že bydlení je špatně dostupné.

"Obava ze ztráty bydlení je jedna z největších obav. Znamená to ztrátu domova. V lidech to vyvolává pocit ohrožení. Jen čtyři procenta lidí si myslí, že bydlení je dobře dostupné. Procento je velmi nízké. Je to problém napříč populací a napříč všemi regiony," řekl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Podle něj se dá očekávat, že se situace v Česku zhorší. Podotkl, že se průzkum konal ještě před vypuknutím druhé koronavirové vlny, která omezila práci a příjmy. Od listopadu je také nutné splácet odložené splátky.

Celkem 12 procent lidí se obává, že se bude muset v příštích 12 měsících přestěhovat jinam. Tři z deseti dotázaných mají strach, že ve stáří budou mít problém sehnat vhodné bydlení. Polovina má obavy, že se nepodaří obstarat bydlení pro jejich děti.

Podle zhruba tří pětin respondentů je bydlení v Česku obecně špatně dostupné. V místě bydliště už špatnou dostupnost vnímá 71 procent lidí. "Obavy se zhoršují. Tam, kde bydlím, vidím horší problém. Většinou to bývá naopak. Lidé v průzkumech říkají: U nás doma to ale není tak hrozné. To, že se problém zvětšuje, ukazuje jeho naléhavost," uvedla socioložka České biskupské konference Kateřina Pulkrábkové.

Příčiny nedostupnosti bydlení vidí lidé hlavně v dlouhých povolovacích řízeních a pomalé výstavbě bytů, obchodu s chudobou, spekulacích s nemovitostmi a nedostatkem obecních bytů. Zmiňují i chybějící zákon o sociálním či dostupném bydlení a nedostatečnou podporu družstevního bydlení. Potřeba by podle většiny dotázaných bylo hlavně to, aby byty stavěly obce, byly dostupnější hypotéky, existovalo sociální bydlení či se přijal zákon, který by bydlení zaručoval. Mezi další zmíněná opatření patří regulace nájemného i krátkodobých pronájmů.

Téměř tři pětiny dotázaných uvedly, že neznají nikoho, kdo by byl v bytové nouzi. Víc než dva lidi, kteří v bytové tísni jsou, zná 16 procent respondentů. Podle zástupců Charity ČR jsou výsledky podobné, jako u jejího předloňského výzkumu o mladých a chudobě. I on ukázal, že zhruba polovina lidí s lepším příjmem žádného chudého nezná.

"Vytváří se nám určité sociální bubliny. I napříč jimi jde ale solidarita. Devadesát procent lidí si myslí, že by pro nejpotřebnější mělo vzniknout sociální bydlení," dodala Pulkrábková.

Charita ČR je největším poskytovatelem sociálních služeb v Česku. Zajišťuje jich pětinu.

reklama