reklama

NERV v dokumentu zdůrazňuje, že Česko vyčerpalo své komparativní ekonomické výhody a možnosti pro dynamický hospodářský růst. Navrhovaná opatření mají přinést nové příležitosti. V oblasti trhu práce NERV konstatuje, že Česko čelí nedostatku pracovní síly, který se bude s demografickým vývojem prohlubovat. Rada navrhuje otevřít trh práce kvalifikovaným pracovníkům ze zahraničí, zpružnit zákoník práce, snížit odvody z nízkých mezd, změnit dávkový systém k motivaci k práci a omezit předlužení pro lepší integraci do legálního trhu. NERV vidí rovněž potenciál v efektivní zdravotní prevenci, která by omezila absenci zaměstnanců.

V oblasti vzdělávání rada navrhuje zajištění dostupnosti předškolní péče, snížení počtu odkladů školní docházky, redukci osob s nedokončeným vzděláním a zkvalitnění regionálního školství. Vysoké školství by mělo zreformovat systém finanční podpory studentů a podporovat uplatnění žen ve vědě, vedoucích pozicích a v politice.

Nevýkonná veřejná správa často brzdí potenciál ekonomiky, a proto NERV navrhuje procesní audity na ministerstvech, efektivní vyhodnocování dotací nebo reformu samosprávy. V oblasti bydlení by měly změny v zákonech urychlit výstavbu a stavební normy přizpůsobit praxi v Německu a Rakousku.

V oblasti investic NERV podporuje obce v investování finančních rezerv, infrastrukturní projekty financované soukromým sektorem a využití daňových odpočtů pro výzkum a vývoj firem.