Nová viceguvernérka Eva Zamrazilová povede sekci měnovou a samostatný odbor restrukturalizace sekce rozpočtu a účetnictví. Další viceguvernér Marek Mora bude řídit sekci regulace a mezinárodní spolupráce a sekci informatiky.

Člen bankovní rady Oldřich Dědek bude mít v kompetenci sekci peněžní a sekci řízení rizik a podpory obchodů. Další člen Tomáš Holub povede sekci licenčních a sankčních řízení, sekci statistiky a datové podpory. Karina Kubelková bude mít pod sebou sekci finanční stability a sekci dohledu nad finančním trhem II. Jan Frait bude řídit sekci dohledu nad finančním trhem a sekci bankovních obchodů.

Bankovní rada řídí organizační útvary ústředí a pobočky ČNB jako kolektivní orgán. Ředitelé sekcí a samostatných odborů v rámci svých pravomocí odpovídají bankovní radě za řízení jim svěřených agend.

Michla, který ve funkci nahradil Jiřího Rusnoka, prezident Miloš Zeman jmenoval guvernérem 11. května. Rusnokovi skončil druhý mandát a znovu kandidovat nemohl. Michl je odpůrcem současného cyklu zvyšování úrokových sazeb. V dosavadní sedmičlenné bankovní radě byl dosud s dalším členem Dědkem v tomto názoru v menšině.

Sedmičlenná bankovní rada ČNB dále určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově-politických opatřeních. Členové rady mají šestiletý mandát a nesmějí zastávat funkci více než dvakrát. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu.