"Stanovili jsme si tři hlavní mezníky vývoje, pád železné opony, vstup Česka do Evropské unie a vstup do schengenského prostoru. Výzkum jasně ukázal, že největší vliv měl právě pád železné opony," uvedl vedoucí projektu Milan Jeřábek z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU.

Obě strany se navzájem vnímají jako přátelské, Rakušané však Čechy stále vidí jako součást východního bloku a občas pro ně nejsou rovnocennými partnery, vnímají je jako méně bohaté a méně úspěšné. Malou znalost a participaci obyvatel v přeshraničních projektech ukázal výzkum na obou stranách hranice. Tradiční překážkou je jazyková bariéra.

Na otázku, co si lidé žijící v příhraniční oblasti jižní Moravy vybaví, když se řekne Rakousko, většina odpověděla Vídeň. Rakušané mají zase s Českem spojené levné nákupy.