reklama

Nové znění zákona o ochraně ovzduší je účinné od začátku letošního roku. Kontrola kotle v domácnosti je podle novely až krajním řešením. Prověrka by mohla přijít, pokud se důvodné podezření na porušení zákona objeví opakovaně. Úředníci budou muset majitele písemně vyzvat, aby zjednal nápravu, a informovat ho, co v opačném případě může nastat.

Podle návrhu publikovaného na webu soudu novela otevírá "mnohaproudou dálnici pro různé ministerské úřednické a nátlakové skupiny", které chtějí o všem vědět a vše kontrolovat v zájmu obecného blaha.

"Nyní se sice ještě za neuposlechnutí tohoto obecného dobra nepopravuje jako za Robespierra či Stalina, zatím se jen udělují přestupkové pokuty. Ale co v budoucnu?" stojí v návrhu, který pro pravicové poslance připravoval brněnský advokát a bývalý politik ČSSD Zdeněk Koudelka.

Návrh vyjadřuje obavu z toho, že "dálnice pro regulace a omezení svobod" nakonec skončí třeba kontrolními kamerami vlády na záchodech v bytech, protože "řádné a pravidelné vyměšování je zdravotně správné". Takový zásah do soukromí by prý bylo možné zdůvodnit ochranou zdraví, stejně jako úřady nyní ospravedlňují kontroly kotlů právem na příznivé životní prostředí.

reklama