reklama

Soudci konkrétně zrušili platební rozkazy vydané v roce 2008 Okresním soudem v Pardubicích, a to kvůli porušení práv na spravedlivý proces, ochranu vlastnictví a zvláštní ochranu mladistvých.

Pisatelku stížnosti v roce 2007 třikrát chytili revizoři v pardubické městské hromadné dopravě bez jízdenky. Tehdy jí bylo 12 let a měla problematické rodinné zázemí. Následně čelila třem žalobám, kde ji jakožto nezletilou zastupovala matka, ovšem platební rozkazy směřovaly proti dceři. Matka nepodala odpor, dluhy ponechala neuhrazené. Původně šlo o 26.000 korun, spolu s náklady exekucí dohromady 57.000 korun.

Dívka se s platebními rozkazy seznámila až v roce 2014 v souvislosti s exekučními řízeními, o kterých se dozvěděla náhodou a která dosud trvají. Už předtím skončila v ústavní péči, protože matka nebyla schopná zajistit výchovu. V dětském domově žila až do roku 2013, kdy dosáhla zletilosti.

Co se týká hmotněprávní stránky věci, Ústavní soud uvedl, že je na obecných soudech, aby v každé konkrétní věci posoudily, zda je u nezletilého dána způsobilost k uzavření smlouvy o přepravě osob, včetně všech jejích ujednání a důsledků vyplývajících z jejího porušení. I pokud obecné soudy dospějí k závěru, že nezletilé dítě bylo způsobilé uzavřít smlouvu o přepravě osob, musí se zabývat tím, zda takové dítě zavinilo porušení povinnosti zaplatit stanovené jízdné a zda si mohlo být vědomo důsledků spojených s jeho nezaplacením, tedy povinnosti zaplatit přirážku k jízdnému či hradit náklady řízení o zaplacení této částky.

"Zájem dítěte, aby do dospělosti nevstupovalo se závazky, jež mohou mít rdousící efekt, může vést k uplatnění spoluodpovědnosti jeho rodičů za dluhy vzniklé z jízd načerno," uvedl usoud.cz.

reklama