V dnešním vydání pořadu Máte Slovo přišli diskutovat ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Zahradník, ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený, starosta obce Modrava a předseda Svazu obcí NP Šumava Antonín Schubert, Jiří Koželouh, ředitel ekologického Hnutí DUHA a Martin Leiš spolumajitel penzionu na Šumavě.

Hned v úvodu zmínil starosta Modravy Schubert, že se občané na Šumavě cítí jako Indiáni v rezervaci. Přijatý zákon omezí pohyb lidí. Lidé prý budou chodit pouze po cestách, které někdo možná vyznačí, bude možné bourat domy, které se označí jako nepotřebné a lidem nezbude nic jiného, než si postavit stan.

Na odmítavý postoj ministra Brabce vůči slovům modravského starosty reagoval poslanec z ODS Zahradník, který podotkl, že rodinám vadí hlavně to, že se rozhodlo o nich bez nich. „Rozhodli o tom Pražáci, kteří tam nežijí,“ uvedl.

Proč politici nerespektují vědce? tázal se herec

Zákon jako drastický nevnímá ředitel NP Šumava Hubený. Většina území Parku bude podle něj přístupné, jen v nezbytně nutných místech se vyhlásí klidové území, které se projedná s dotčenými obcemi a krajem.

Do debaty jako první z publika zasáhl herec Petr Vacek. Nejprve upozornil, aby si jednotlivé strany neskákaly do řeči. Pak vyjádřil nespokojenost s tím, že někteří politici nerespektují vědu. Jejich výroky o Šumavě, že vysychá a lesy mizí, jsou prý dle vědců nepravdivé. Herec se tedy řečnicky ptá, proč politici nerespektují vědce. Na jeho námitku reagoval poslanec Zahradník. Podle něj je očividné, že lesy u pramenů Vltavy jsou uschlé. Dodal, že samovolná obnova přírody probíhá jen někde, a někde vůbec ne. „Měli jste dát na naše návrhy, bude-li kůrovec, šetrně vykácet,“ spílal straně podporující zákon.

Ekologičtí aktivisté chtějí podle starostky vystěhovat obyvatele Šumavy

Podle ministra Brabce byl vzorem zákona Bavorský národní park. Rýpl si do období vlády Miloše Zemana, kdy jeho ministr Kužvart prý počítal s více jak 50 % Šumavy jako bezzásahové zóny.

Další muž z publika se vrátil k otázce vědců. Zmínil, že vědecké názory se proměňují Zmínil vědce, který řekl, že určitá území Šumavy nikdy nevyschnou. Po určitém čase však vyschly. „Les je pořád živý, i když je suchý“, citoval ironicky názorový obrat vědce muž.

Starostka obce na Šumavě říká o zákonu, že je to prostředek jak místní obyvatele vrátit do eneolitu. „Ekologičtí aktivisté nás chtějí vystěhovat. Práce na Šumavě není, lidé se vystěhovávají, vracíme se do eneolitu,“ konstatovala.

Další starostka z publika se ministra Brabce zeptala, zda může zaručit, že její obec bude v bezpečí. Ukázala na něho fotku své obce, nad níž se nachází kopec napadený kůrovcem, obci hrozí nedostatek povrchové vody. Ministr pouze konstatoval, že Česko vysychá. „Nikdo vám to nedovede zaručit. Nesouvisí si to tak s kůrovcem, souvisí to s nedostatkem vody,“ odpověděl.

Podle podnikatele v cestovním ruchu je pro Šumavu škodlivá vysoká koncentrace turistů. Té přispívají i obce, které budují velká parkoviště. To strhlo několikaminutové dohady o tom, zda návštěvnost Šumavy klesá, nebo stoupá.

Je třeba přehodnotit také způsob financování národních parků

Starosta Modravy Schubert přišel s tím, že on jezdí na dovolenou do NP České Švýcarsko. „Tam mě nikdo nebuzeruje. Můžu si jít, kam chci,“ uzavřel. Brabec však kontroval. „Víte, proč jedete do Českého Švýcarska? Protože Modrava je v létě tak narvaná, že se tam skoro nevejdete!“.

Zoolog z publika se pustil do zástupů šumavských obcí. „Modrava je mezi třemi nejbohatšími obcemi v ČR. Zajímalo by mě, co ji tak strašně brání rozvoji,“ kladl si otázku. Naopak odpůrce zákona z publika vyjádřil své velké obavy. „Šumava bude chřadnout brzy. Nenajdeme tam střechu nad hlavou, nebude se tam moct najíst, napít, vyprázdnit ani vykoupat. Co lidem zbude,“ zoufale podotkl.

„Míšo, koukám, že na mě přísně koukáte,“ pronesl ke konci pořadu ministr Brabec. Moderátorka Jílková opáčila, že se bude končit. Posledním příspěvkem v diskuzi tak byl Brabcův slib, že v budoucnu se bude muset přehodnotit financování národních parků, a že není možné ho dále financovat z těžby dřeva.