reklama

"Romští žáci se často v procesu vzdělávání setkávají s diskriminací, segregací a v mnohých případech bývají vyučováni mimo hlavní vzdělávací proud podle vzdělávacího programu s nižší vzdělávací ambicí," uvádí zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2016, jejíž projednávání měla dnes ve svém programu vláda.

Česko za segregaci romských chlapců a děvčat a jejich odsouvání do takzvaných zvláštních škol, které jsou pro děti s lehčím či těžším mentálním postižením, sklízí dlouhodobě kritiku.

V roce 2007 Evropský soud pro lidská práva odsoudil ČR za to, že přeřazením 18 romských dětí do zvláštních škol porušila jejich právo na vzdělání a diskriminovala je. Mezinárodní instituce Česko pak několikrát vyzvaly, aby upravilo posuzování a zohlednilo při testech specifika dětí z jiného prostředí. Zákonodárci přijali v roce 2015 školskou novelu a také pravidla pro začlenění do běžných škol, postupuje se podle nich od září 2016. Odborníci upozorňují na to, že inkluze a prosazení změn nějakou dobu potrvá.

Podle odhadů do základních škol chodilo v posledním školním roce zhruba 33.860 romských školáků a školaček. Představovali tak 3,7 procenta všech žáků. V takzvaných zvláštních školách "s nižší vzdělávací ambicí" se učilo zhruba 15 procent romských chlapců a děvčat, tedy přes 4900. Ve třídách pro děti s lehkým mentálním postižením tvořili Romové a Romky celkem 30,9 procenta školáků, ve speciálních školách pro děti s těžším mentálním handicapem pak 9,4 procenta.

Podle zprávy je v Česku 83 základních škol, kde romské děti tvoří víc než polovinu žáků. V dalších 136 školách romské děti představují čtvrtinu až polovinu školáků. V institucích s většinou romských žáků se v posledním školním roce vzdělávalo 24,3 procenta Romů a Romek.

"Romské děti jsou často školským zařízením odmítány neoficiálně, ředitelé a ředitelky nevyhotoví písemné rozhodnutí a pouze sdělí, že přijetí žáka jim neumožňuje naplněná kapacita školy. K takovému odmítání dochází i v mateřských školách," uvádí s odvoláním na zjištění ombudsmanky výroční zpráva. Veřejná ochránkyně práv už dřív segregování romských dětí kritizovala.

reklama