reklama

Od června do konce srpna prošli veterináři 227 provozoven, závada byla v 59 z nich. V některých případech bylo pochybení více, kontroloři zjistili 94 prohřešků. Chyby byly hlavně v přítomnosti stabilizátorů, které v kebabech na základě evropské legislativy být nesmí.

Zjištěny byly u polotovarů z Německa, které již požádalo o změnu unijní vyhlášky, aby se stabilizátory mohly v Evropské unii užívat. Zatím ale novinka neplatí. ČTK to dnes sdělil Petr Majer z tiskového oddělení Státní veterinární správy (SVS). „Zatímco u dovezených polotovarů byla zjištěna závada při každé druhé kontrole, u kebabů původem z ČR činil podíl kontrol se závadou 15 procent," uvedl Majer.

Veterináři zkontrolovali 61 tun masných polotovarů. Kontrolovaných produktů z Německa bylo 49, v 28 případech byla zjištěna nějaká závada. Právě Němci by chtěli legislativní změnu. „Byla navržena (ze strany Německa) změna nařízení o přídatných látkách a kebab byl přidán mezi polotovary v nichž bude možné používat polyfosfáty. Datum účinnosti této změny zatím není známo," sdělil Majer.

Odebráno bylo celkem 29 vzorků. Zatím mají veterináři výsledky ze 13 vzorků, u ostatních ne. Laboratorní kontrolou jich zatím neprošlo osm. Ve všech osmi nevyhovujících vzorcích byly zjištěny polyfosfáty, ve dvou navíc ještě kyselina citronová.

O zakázaných fosforečnanech se hovořilo hlavně v loňském roce, kdy veterináři kvůli nepovoleným stabilizátorům masa vrátili několik tun kebabů z Prahy a Teplicka do Německa. Veterináři už tehdy upozorňovali, že se právě na zakázané přídatné látky ve výrobcích zaměří.

Druhým nejčastějším problémem bylo chybějící nebo nedostatečné značení původu výrobku. „V šesti případech se jednalo o porušení požadavků na zdravotní nezávadnost, ve dvou případech o nedodržení data spotřeby a v jednom o nedodržení teplot skladování," dodal Majer. Veterináři uložili 44 pokut, protože stále vedou správní řízení, částku neuvedli.

reklama