reklama

Programy slouží například k financování obnovy nemovitostí policie, k nákupům služebních vozidel, počítačů a další potřebné techniky. Kontroloři prověřili 31 investičních akcí za více než 864 milionů korun. 

Prostředky sice byly v rámci programů vynaloženy na daný účel, potřeby policie se ale úplně zajistit nepodařilo, konstatuje NKÚ. Jedním z důvodů je i nedostatek prostředků. Na pokrytí výdajů investičních programů policie chybí téměř 11,4 miliardy korun. Dalším důvodem byl také formální přístup MV k financování programů. Ministerstvo zároveň v minulosti nestanovilo potřeby policie. Jejich určení je přitom základním předpokladem pro lepší plánování toho, kam prostředky na investice směřovat.

Kvůli změnám priorit policie MV výrazně upravovalo časové, finanční i věcné podmínky některých programů. Vybrané investiční akce se proto odsouvaly. Například nevyhovující stav hangáru D v Praze Ruzyni zjistil NKÚ už v roce 2005, následně i v roce 2012. Stav přetrvával i v době ukončení této kontroly, v hangáru se přitom skladuje majetek v řádu několika miliard korun.

Systemizace služebních vozidel je z roku 2008 a neodpovídá aktuální struktuře policie ani jejím požadavkům. Systemizace přitom určuje, kolik vozidel, jakého typu a s jakými parametry policie pro svou činnost potřebuje.

K posouzení efektivnosti jednotlivých akcí financovaných z investičních programů slouží jednotkové ceny. MV je ale nestanovilo tak, aby se daly k hodnocení použít. Zároveň se při vyhodnocování akcí těmito cenami nezabývalo, a to ani v případě, že došlo k jejich několikanásobnému překročení. Například pro výstavby, rekonstrukce a modernizace objektů byla jednotková cena 4 403 Kč/m3. U stavebních úprav v Praze 7 byla ale skutečná cena 15 207 Kč/m3, jednotkovou cenu tedy překročila téměř 3,5krát.

Některé stavební akce financované z investičních programů nebyly dostatečně připraveny. Docházelo proto k jejich zpožďování, rostly náklady a bylo nutné provádět vícepráce. Například rekonstrukce infrastruktury areálu Zbraslav měla původně stát téměř 21 milionů korun. Po zpracování projektové dokumentace se ale ukázalo, že náklady budou výrazně vyšší a dosáhnou 144 milionů korun. Kvůli nedostatku prostředků tak byla celková rekonstrukce odložena.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama