reklama

"Podmínka odstranění billboardů je v mnoha případech nerealizovatelná ve stanovené lhůtě z důvodu správních řízení a jiných legislativních překážek. Navíc o této podmínce nebyla Asociace krajů ČR předem informována, což není dobrý postup při prosazování podobných záměrů," řekl předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu a hejtman Libereckého kraje Martina Půty.

Spor krajů s ministerstvem zmírnilo řešení, podle kterého by kraje měly odstraňování billboardů dokládat čestným prohlášením, případně zasláním informace, dokdy jsou schopny billboardy odstranit.

Další povinností krajů bude koordinovat své harmonogramy oprav se správci cest, zejména s Ředitelstvím silnic a dálnic. Stát tak chce předejít dopravním komplikacím a případným souběhům s opravami na dálnicích a silnicích 1. třídy. K tomu slouží speciální portál, kam se vkládají informace o plánovaných rekonstrukcích.

Nejvyšší část dotace, zhruba 677 milionů korun, by měl získat Středočeský kraj, který má také nejvyšší podíl silnic v zemi.

Kraje intenzivně jednaly s vládou o financování oprav silnic II. a III. tříd od září loňského roku, kdy bylo původně avizováno, že pro letošní rok neobdrží žádné peníze ze SFDI. Loni uvolnil za tímto účelem 3,4 miliardy korun, za poslední čtyři roky to bylo celkem 11 miliard korun. Ministerstvo dopravy předpokládá, že v příštích letech by měly být prostředky na opravy krajských silnic zahrnuty už přímo ve státním rozpočtu.

reklama