reklama

Podle atlasu ptáků, který je dostupný na internetu, hnízdí havrani v Česku na málo místech. Dříve byly jejich počty vysoké, od minulého století ale populace kolísá. Souvisí to se zásahy člověka do krajiny i s přímým pronásledováním. Jde o shazování hnízd, případně používání vzduchovek a dělbuchů.

"Chápeme, že soužití s velkým množstvím havranů nemusí být příjemné. Potom je přirozené snažit se jejich kolonii posunout dál od lidských sídel, ale musí se to dělat s rozmyslem a mimo dobu hnízdění," řekl ČTK předseda ornitologické společnosti Zdeněk Vermouzek. Havrani mají v hnízdech mláďata právě v tuto dobu.

Střílení vzduchovkou nebo použití dělbuchů proti havranům lze podle Vermouzka posuzovat jako přestupek proti zákonu o ochraně přírody, případně jako týrání. "Upozorňujeme na nesprávnost takového počínání a vedeme lidi k tomu, aby si uvědomili, že jsou také součástí přírody, a respektovali ji," uvedl.

Havran patří mezi krkavcovité ptáky a vyznačuje se vysokou inteligencí. "Tak jako řada dalších druhů se naučil žít v blízkosti člověka a využívat potravní zdroje, které jim toto prostředí nabízí," řekl Vermouzek. Havrani žijí po celý rok společenským způsobem života, hnízdí většinou v otevřené krajině s vysokými stromy.

"V Česku jsou hnízdící havrani docela vzácní, podle loni skončeného mapování se objevují jen na sedmi procentech území, hnízdění se podařilo prokázat dokonce jen na čtyřech procentech území, většinou v blízkosti větších řek," uvedli ornitologové v tiskové zprávě.

reklama