reklama

Svěření do péče jednoho z rodičů by podle TOP 09 mělo přijít až v případě nezpůsobilosti nebo nezájmu některého rodiče. Počítá s tím novela občanského zákoníku, kterou dnes představily ve Sněmovně poslankyně TOP 09. Navrhují také změny v trestních předpisech, které mají posílit ochranu dětí.

V současnosti zákoník uvádí varianty péče o děti jako rovnocenné, uvedla poslankyně Nina Nováková (TOP 09). Chce v nich vytvořit hierarchii. „Navrhujeme na první místo uvést společnou péči, jsou-li rodiče způsobilí a mají-Ii o výchovu zájem. Teprve další možností by byla péče střídavá a možnost svěřit dítě do péče jednoho z rodičů," řekla poslankyně

TOP 09 také navrhuje změnit úpravu, která se zabývá zacházením se zranitelnými oběťmi trestných činů. Děti podle ní mají právo na některé typy speciálního zacházení, ale musejí o něj požádat, řekla poslankyně TOP09 Gabriela Pecková. „Pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby zejména u zvláště zranitelných obětí byla všechna práva oběti naplněna bez ohledu na to, zda o ně požádají,"uvedla Pecková.

„Přicházím se změnami, které jsou legislativně snadné, ale v praxi toho dokáží hodně změnit. Navrhuji proto změnit například část trestního zákona týkající se nahlašování trestných činů pohlavního zneužití a také část, která upravuje citlivé zacházení s nezletilými," uvedla Pecková, která se problematikou zabývá také v Radě Evropy, kde je zástupkyní ČR.

Podle trestního zákoníku musí každý občan, který má podezření, že byl spáchán trestný čin, tento čin nahlásit. Tuto možnost ale nemá lékař, který se o trestném činu dozví při vyšetření pacienta. „Konkrétně sexuolog může ohlásit pouze hodnověrné podezření ze spáchání trestného činu zneužití dítěte k výrobě pornografie, zatímco trestný čin pohlavní zneužití dítěte ohlásit nesmí ani policii, ani OSPODu," vysvětluje místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Sněmovny Gabriela Pecková (TOP 09). Navrhuje proto, aby lékař mohl zneužívání legálně oznámit.

reklama