reklama

K pravé části politického spektra se v Česku hlásí největší část veřejnosti. Podle CVVM je to přes 38 procent občanů, přičemž od loňského roku se jejich počet zvýšil o zhruba tři procentní body. S levicí sympatizuje zhruba stejně jako před rokem téměř 27 procent občanů a k politickému středu se řadí čtvrtina lidí, před rokem jich bylo o dva procentní body více.

Na levopravé politické škále se nedokáže zařadit desetina lidí. Jejich počet tak od loňského roku mírně stoupl. V letech 2016 a 2017 se na úkor klesajícího podílu levice zvyšovalo zastoupení středu a oproti období let 2013 až 2015 se zvýšil i podíl lidí, kteří se na levopravé škále nedokážou zařadit.

Vyhraněně levicoví jsou zejména voliči KSČM, také příznivci sociální demokracie se převážně řadí do levé části spektra. Naopak výrazně pravicově orientováni jsou voliči ODS a TOP 09. Pravicová orientace mírně převládá také u lidí, kteří preferují STAN nebo Piráty. Voliči ANO a lidovců se podle průzkumu častěji řadí k pravici než levici, u stoupenců SPD je vyrovnané zastoupení levice, středu i pravice.

Podle stupně nejvyššího dokončeného vzdělání s jeho růstem stoupá podíl
těch, kdo sami sebe řadí na pravou stranu škály. Příklon k levici je častější u dotázaných se základním vzděláním nebo se středním vzděláním bez maturity, naopak mezi maturanty a vysokoškoláky je zastoupení těch, kdo se zařazují na levici, poněkud nižší, i když rozdíly nejsou tak výrazné, jako v případě pravicové orientace, informuje soc.cas.cz.

"Je to spojeno s tím, že mezi dotázanými se základním vzděláním je rovněž významně vyšší podíl nerozhodnutých, který s rostoucí úrovní dokončeného vzdělání klesá, a že s rostoucím vzděláním klesá i podíl těch, kdo sami sebe řadí do středu," vysvětlili autoři průzkumu.

"Samotnou kategorii lidí se základním vzděláním pak významně ovlivňuje početné zastoupení studentů a učňů. Při jejich vyloučení dojde k poklesu podílu těch, kteří se neumějí zařadit (na 13,6 %), a naopak zřetelné zvýšení je patrné v zastoupení těch, kdo se hlásí k vyhraněné levici (26,2 %)," dodali.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama