reklama

Nové, koncem června jmenované vládě pod vedením Andreje Babiše, jíž 12. července 2018 Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru, důvěřovaly téměř dvě pětiny (39 %) veřejnosti, v tom 5 % „rozhodně“ a 34 % „spíše“, nadpoloviční většina (56 %) vládě nedůvěřovala (39 % „spíše“ a 17 % „rozhodně“). Poslanecká sněmovna měla v září 2018 důvěru 29 % občanů, 64 % jí nedůvěřovalo. Senátu důvěřovalo 32 % občanů, nedůvěra činila 59 %. Obě komory si proti poslednímu červnovému průzkumu o jeden procentní bod polepšily.

Na krajské (a v případě hlavního města Prahy magistrátní) úrovni byly podíly důvěry a nedůvěry statisticky vyrovnané, s nevýznamným převisem na straně důvěry. Konkrétně krajským zastupitelstvům důvěřuje 42 % dotázaných, nedůvěřuje jim 39 % a zbylých 19 % se nedokáže rozhodnout a volí variantu „nevím“. V případě hejtmanů (a v Praze primátora) pak důvěra činí 40 % a podíl nedůvěřujících tvoří 38 % při více než pětinovém (22 %) podílu nerozhodnutých.

Podstatně lépe než všechny výše uvedené instituce jsou na tom obecní zastupitelstva, případně zastupitelstva městských částí a starostové, jimž důvěřuje více než třípětinová většina občanů. Konkrétně v případě obecních zastupitelstev podíl důvěry dosahoval 61 %, v tom 12 % obecním zastupitelstvům „rozhodně důvěřuje“ a 49 % jim „spíše důvěřuje“. Podíl nedůvěřujících u obecních zastupitelstev činí třetinu (33 %), přičemž „spíše“ jim nedůvěřuje necelá čtvrtina (23 %) občanů a „rozhodně“ dalších 10 %.

Srovnatelně hodnocení jsou také starostové, když důvěru jim vyjádřilo 63 % dotázaných, v tom 16 % „rozhodně“ a 47 % „spíše“, nedůvěra ke starostům dosáhla necelé třetiny (31 %), když 22 % respondentů podle svých slov starostům „spíše nedůvěřuje“ a 9 % jim „rozhodně nedůvěřuje“.

Prezidentovi prezidentovi důvěřovalo „rozhodně“ a 35 v tom 26 % „spíše“ a 20 % „rozhodně“.Z podrobnější analýzy vyplývá, že důvěra prezidentovi roste a nedůvěra klesá s narůstající spokojeností se současnou politickou situací, s posunem po škále politické orientace od pravice k levici a rovněž se stoupajícím věkem. Častěji prezidentovi důvěřují či méně nedůvěřují lidé ve věku od 60 let výše, důchodci, nekvalifikovaní a polokvalifikovaní dělníci, lidé se středním vzděláním bez maturity nebo vyučení, obyvatelé Moravy a zejména Jihomoravského kraje, ti, kdo se politicky řadí jednoznačně na levici nebo do levého středu, voliči ANO, ČSSD, KSČM či SPD, ti, kdo důvěřují ostatním ústavním institucím, a lidé, kteří se podle vlastního vyjádření zajímají o politiku.

Naopak nižší důvěru nebo vyšší nedůvěru k prezidentovi vykazují dotázaní ve věku do 30 let, podnikatelé se zaměstnanci, obyvatelé Čech, Pražané, ti, kdo se politicky řadí jednoznačně na pravici, a rovněž ti, kdo sami sebe na pravolevé škále politické orientace neumějí zařadit, voliči ODS, Pirátů, TOP 09, STAN či KDU-ČSL, rozhodní nevoliči, ti, kdo nedůvěřují ostatním zkoumaným institucím, a ti, kdo se o politiku „vůbec nezajímají“.

Spokojenost se současnou politickou situací vyjádřilo v září 21 procent občanů. Ani spokojena, ani nespokojena se cítí být zhruba třetina (34 procent) obyvatel. Nespokojené jsou s politickou situací přibližně dvě pětiny (41 procent) dotázaných. V porovnání s minulým šetřením z června se hodnocení politické situace zlepšilo, podíl nespokojených o osm procentních bodů poklesl. "Aktuální výsledek je tak relativně nejpříznivější od prvního výzkumu po posledních volbách do Poslanecké sněmovny z loňského prosince," uvedlo CVVM.

Průzkum se uskutečnil 8. až 20. září, dotázáno bylo více než tisíc lidí starších 15 let.

Důvěra v ústavní instituce (v procentech):

5/2017 6/2017 9/2017 10/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 9/2018
Prezident 41 48 51 50 55 55 56 50 49 51 51 51
Vláda 23 26 28 29 - 32 38 35 31 33 34 39
Sněmovna 21 23 21 23 31 29 32 27 26 28 28 29
Senát 27 30 25 29 35 30 34 32 31 29 31 32
Krajské zastupitelstvo 41 44 42 44 46 45 45 45 43 45 45 42
Obecní zastupitelstvo 60 60 58 61 63 63 64 62 62 63 61 61
Starostové 61 61 60 60 64 64 64 63 62 63 62 63
Hejtmani 40 42 42 42 44 42 44 41 40 41 44 40

Zdroj: CVVM

3 komentáře (Poslední 19.10. 13:33) Napište svůj názor

reklama