reklama

„V současné době stále probíhá na základě společné metodologie velké srovnání obsahu a kvality různých produktů z dvaceti členských států EU, které tyto produkty samy vytipovaly. Celkem je testováno 145 položek,“ uvedla Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, a dodala: „Finální zpráva z šetření by měla být dostupná do poloviny letošního roku. Z první série testů na 64 výrobcích v létě 2018 však zatím vyplývá, že jde o reálný problém v rozdílném složení i kvalitě produktů v různých zemích EU.“

Věra Jourová v diskuzi rovněž ocenila, že někteří obchodníci sami iniciovali opatření, která zamezují prodeji produktů s rozdílným složením.

„Paní komisařka Jourová odvedla v této nelehké oblasti během svého působení obrovský kus práce. K posunu v řešení problému dvojí kvality přispěli nemalou měrou i obchodníci, kteří začali transparentně uvádět složení na výrobcích pod jejich jednotlivými privátními značkami. Teď je na nadnárodních producentech potravin, aby konečně přestali na společném evropském trhu nabízet výrobky, které se na první pohled tváří stejně, ale mají jinou kvalitu,“ informoval Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

„Fakt, že Rakousko na závěr svého předsednictví Evropské unie zcela vypustilo bod týkající se ochrany proti dvojí kvalitě ze směrnice Nová dohoda pro spotřebitele, nás nemile překvapil. Považuji za velkou chybu, že Rakousko podlehlo tlaku velkých nadnárodních potravinářských firem místo toho, aby dělalo vše pro ochranu spotřebitelů. Pevně věřím, že se tento problém podaří na evropské i národní úrovni v zájmu spotřebitele co nejdříve vyřešit," dodal. 

Česká republika spolu s dalšími zeměmi V4, tedy se Slovenskem, s Polskem a s Maďarskem, dělá vše pro to, aby bylo nabízení výrobků ve dvojí kvalitě zakázáno v celé Evropské unii. Pod předsednictvím Rumunska se tato záležitost vrací opět k projednání členským státům, které rozhodnou o dalším postupu.

„Členské státy se na svém postoji k návrhu nových spotřebitelských pravidel musí shodnout, aby mohly začít vyjednávat s europarlamentem o jejich finální podobě. V lednu přijal výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu svůj postoj k návrhu, v němž dvojí kvalitu potravin jasně označil za nekalou obchodní praktiku,“ shrnula Věra Jourová.

reklama