reklama

TOP 09 navrhne ve Sněmovně při projednávání novely o financování regionálního školství sloučit mzdové a neinvestiční prostředky. Školy v gesci krajů a obcí by tak dostaly větší prostor pro rozhodování o svých financích. Před projednáváním novely to uvedla Putnová. Dodala, že se nejedná o nevyzkoušenou novinku.

„Možnost už před několika lety dostaly vysoké školy a větší míra samostatnosti se osvědčila," uvedla expertka TOP 09 na školství. Strana navrhuje, aby se mzdové a neinvestiční výdaje, mezi které patří peníze na pomůcky, učebnice, vzdělávání učitelů, v regionálním školství sloučily a školy je mohly používat podle svých aktuálních potřeb. Malé, navíc rozškatulkované, finanční zdroje, totiž každoročně stresují ředitele škol při sestavování rozpočtu.

TOP 09 ve Sněmovně bude hlasovat pro propuštění vládní novely do podrobnějšího čtení. Přeje si, aby během léta ministerstvo školství připravilo prováděcí vyhlášky, aby bylo vše připraveno pro fungování nových pravidel.

„Důvěřujeme školám, vědí samy nejlépe, jak použít finance. Neobáváme se zneužití, na vysokých školách tato forma už funguje řadu let. Dává to větší prostor pro vlastní rozhodování a nevyžaduje to ani změnu zákona," říká místopředsedkyně poslaneckého klubu a členka školského výboru Putnová.

Novelu školského zákona se změnou financování regionálního školství by měli poslanci projednávat dnes v prvním čtení. Od školního roku 2018/2019 by školy neměly být financovány pouze podle počtu žáků, ale na základě počtu odučených hodin, který vyžaduje daný vzdělávací program. Maximální rozsah určí ministerstvo školství.

reklama