V sondáži sedm z deseti Čechů uvedlo, že jejich vláda nezvládá boj s epidemii covidu-19, opačný názor mělo 28 procent dotazovaných v ČR. Kritičtější ze zkoumaných zemí byli vůči vlastní vládě pouze Slováci, podle tří ze čtyř obyvatel Slovenska si kabinet špatně poradil s koronavirovou krizí.

Česko bylo ještě v dubnu v přepočtu na obyvatele zemí, kde zemřelo nejvíce lidí po nákaze koronavirem. Slovensko zase během silné druhé vlny koronavirové nákazy ve druhé polovině února a na začátku března zaznamenalo podle portálu Our World in Data největší přírůstky úmrtí na covid-19 na světě v přepočtu na milion obyvatel.

V Česku jen šest procent respondentů souhlasilo s názorem, že covid-19 je podvod a že ve skutečnosti neexistuje. V Rumunsku stejný názor zastávalo až 30 procent obyvatel. Zhruba čtyři z deseti Čechů soudili, že čísla ohledně počtu nemocných na covid-19 jsou ve skutečnosti nižší, než informují úřady. V Rumunsku, Litvě a na Slovensku to uvedla téměř polovina oslovených.

Průzkum zjišťoval názory lidí i na EU a NATO či na světové velmoci a jejich představitele. Například více Čechů považuje za nejdůležitějšího strategického partnera Spojené státy, Slováci naopak upřednostnili Rusko. Sondáž se konala ještě před diplomatickou roztržkou mezi Prahou a Moskvou, která vyústila ve vzájemné vyhoštění většího počtu pracovníků ambasád. Česko má ze zkoumaných zemí nejmenší podíl zastánců EU.

Kromě Česka a Slovenska se do průzkumu zapojili obyvatelé Bulharska, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska a tří pobaltských států. V každé zemi byl osloven reprezentativní vzorek přibližně tisíce respondentů.