Správa uvedla, že po úspěšné eradikaci nemoci na území České republiky se podařilo od mezinárodní instituce získat zpět status země prosté vysoce patogenní ptačí chřipky. Úřad byl v úterý 18. července informován, že článek o znovuzískání prostého nákazového statusu byl publikován na stránkách WOAH.

"Zveřejněním článku na webových stránkách WOAH je tato informace přístupná všem třetím zemím, což je nesmírně důležitý krok pro uvolnění obchodování s drůbeží a drůbežími produkty s třetími zeměmi, které v souvislosti s výskytem HPAI na našem území omezily dovoz drůbeže a drůbežích produktů z ČR," uvedla Státní veterinární správa.

V Česku letos bylo podle dostupných údajů zaznamenáno přes dvacet ohnisek ptačí chřipky. Poslední nález připadá na 12. května, kdy byla nemoc zaznamenána v malochovu ve středočeském Kladně. Veterináři tehdy ani nezřizovali ochranné pásmo.