Za priority svého resortu považuje zajištění energetické, surovinové a zdrojové bezpečnosti České republiky, aktivní pomoc firmám k prosazení na zahraničních trzích a posílení spolupráce v rámci Evropské unie.

Ukrajinská strana podle Síkely připravila dokument definující potřeby z hlediska obnovy kritické infrastruktury po ruské invazi. Ministerstvo průmyslu zřídilo platformu Business klub Ukrajina, jež má propojit informace o poptávce s nabídkou českých firem. "S ministerstvem zahraničí spolupracujeme také na společném rekonstrukčním materiálu," uvedl Síkela.

Co se týče jedné z priorit - energetické bezpečnosti - v minulosti podle ministra Česko nedělalo vůbec nic pro snížení závislosti na Rusku. Zanedbána podle něj byla diverzifikace zdrojů a výstavba infrastruktury. Vláda podle Síkely podniká kroky k nápravě. Zmínil například to, že se na úrovni EU podařilo dosáhnout politické shody na dobrovolném snížení poptávky po zemním plynu o 15 procent. "To nám pomůže se připravit na letošní zimu a na případné výpadky dodávek plynu z Ruska," poznamenal.

Dále Síkela mluvil o prioritě aktivní podpory firem při vyhledávání zahraničních partnerů. Jde podle něj o důležitý pilíř hospodářské politiky České republiky, o to více v situaci, kdy řada podniků hledá nové uplatnění a alternativní trhy.

Pro podporu exportu lze využít i české předsednictví v Radě EU, míní Síkela. Má za důležité posílit obchodní vztahy uvnitř EU i směrem ven. Klíčovou prioritou je podle něj vyjednávání a zavádění dohod o volném obchodu. Již dokončená dohoda mezi EU a Novým Zélandem by mohla vést ke zrychlení vyjednávání dalších, například s Austrálií, Indonésií či Indií, míní. Na podpis podle něj čekají také dohody s Chile a Mexikem.

reklama