Od 23. září od 13:00 do 24. října do půlnoci budou podle mluvčí minimalizovány plánované práce na distribučním zařízení, se kterými by bylo spojeno přerušení nebo omezení dodávky elektřiny. Výjimkou bude odstraňování případných poruch.

Zároveň společnost pro termín konání voleb navýšila počty pohotovostních čet, posílila pohotovosti pracovníků dispečinku a call centra s cílem předejít delším výpadkům z důvodů poruch v distribuční soustavě, uvedla mluvčí.

ČEZ Distribuce také zaslala starostům přes Krizový informační systém informace o aktivaci speciálních krizových linek pro případ výpadku elektřiny ve volebních místnostech, dodala Holingerová.