reklama

Podíl lidí, kteří očekávají zlepšení aktuální situace, v dubnu vzrostl oproti únoru o 24 procentních bodů. Naopak podíl těch, kteří se obávají dalšího zhoršení, o devět procentních bodů poklesl.

"V aktuálním výzkumu jsou čeští občané nejoptimističtější ve vztahu k vývoji situace v České republice, o něco menší optimismus projevili ve vztahu k vývoji v Evropě a nejméně optimističtí jsou pak v očekávání dalšího vývoje ve světě, i když i zde optimismus výrazně převážil nad pesimismem," konstatovali autoři průzkumu.

O vývoj epidemie nemoci covid-19 se v polovině dubna zajímalo 82 procent oslovených. Tento ukazatel se podle CVVM od první poloviny loňského června až do prosince výrazně neměnil. Letos v únoru, kdy v Česku panovala velmi nepříznivá epidemická situace, sociologové zaznamenali zvýšený zájem lidí o epidemii a tento trend podle nich vydržel až dosud.

Více než třetina respondentů v aktuálním průzkumu uvedla, že měla na základě příznaků podezření, že má covid. Jen asi šest procent občanů nezná osobně nikoho, o kom ví, že se u něj nákaza prokázala.

Průzkum se zajímal i o to, zda a případně kolikrát už byli lidé na koronavirus testováni. Podíl těch, kteří testováni nikdy nebyli, tvoří v současnosti 27 procent. Jedno testování na covid absolvovalo 18 procent dotázaných, zbývající víc než polovina dotázaných byla testována víc než jednou, přičemž 29 procent čtyřikrát a víckrát.

Oproti předchozím průzkumům se jedná o výrazný nárůst, což podle všeho souvisí se zavedením povinného testování ve firmách, větší dostupností testů, ale i s vysokým výskytem nově nakažených v prvních měsících letošního roku. Například loni v červnu si osobní zkušeností s testováním prošla jen přibližně desetina populace, uvedli analytici CVVM. Na žádném testu ještě v prosinci nebyly téměř tři čtvrtiny občanů a v únoru necelá polovina.

Průzkum CVVM se konal na konci března a v první polovině dubna, zúčastnilo se ho 1025 lidí starších 18 let.

reklama