reklama

Na ombudsmana se obrátil muž pracující v cukrovaru. Firma motivovala své zaměstnance odměnou, na kterou měli nárok v případě splnění cíle stanoveného pro daný rok. Podmínky poskytnutí odměny každoročně upravovala kolektivní smlouva. Na odměnu v minulosti pravidelně dosáhl i dotyčný muž, který pro cukrovar dlouhodobě pracoval. To se však změnilo poté, kdy v kolektivní smlouvě přibyla podmínka, podle které odměnu nemohou dostat ti, kteří už mají starobní důchod. Dotyčný se následně obrátil jak na inspektorát práce, tak i na ombudsmana.

"V daném případě bylo takové ustanovení součástí kolektivní smlouvy. Ustanovení kolektivní smlouvy, které obsahuje pravidlo, že osobám, které pobírají starobní důchod, nenáleží finanční bonus, aniž by k tomu byl dán důvod spočívající v povaze vykonávané práce, je v rozporu se zásadou rovného zacházení. Vylučovat starší zaměstnance z možnosti získat odměnu s poukazem na jejich nedostatky ve výkonu fyzicky náročné práce bez toho, aby zaměstnavatel individuálně posoudil pracovní výkon daných zaměstnanců, je diskriminační," uvedl veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Doplnil, že stejně tak je v rozporu se zákazem diskriminace, pokud zaměstnavatel automaticky vyloučí starší zaměstnance z některé výrobní činnosti bez individuálního posouzení jejich zdravotní způsobilosti k dané práci.

V průběhu šetření zaměstnavatel změnil znění kolektivní smlouvy, muži odměnu vyplatil a ombudsman tak mohl šetření ukončit. Cukrovar také odměnu zpětně vyplatil i všem dalším zaměstnancům ve starobním důchodu.

Ombudsman se v daném případě zabýval i postupem oblastního inspektorátu práce. Z šetření inspektorátu sice vyplynulo spáchání přestupku, přesto však ve věci nezahájil řízení o uložení přestupku a případ odložil. Ombudsman mu tento postup vytkl. Inspektorát pochybení podle Křečka uznal a přijal potřebná opatření k nápravě.

reklama