Váleční uprchlíci z Ukrajiny začali do Česka přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února. Od počátku invaze jich podle ministerstva vnitra získalo víza 397.733. Přesný počet utečenců před válkou, kteří pobývají v České republice, není znám, část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280.000 až 300.000 běženců. Děti a mládež ve věku do 18 let tvořily podle ministerstva vnitra k 22. červnu asi třetinu.

Podle náměstka ministra školství Jana Mareše je dobrou zprávou, že se do adaptačních skupin ve věku tří až 15 let zapojilo přibližně 30 procent ukrajinských dětí. "Tento fakt usnadní jejich vzdělávání českých školách v novém školním roce,“ uvedl.

Adaptační skupiny nebo prázdninové kurzy pro ukrajinské předškoláky a školáky podle ministerstva nabízí 389 pořadatelů, kteří si na to rozdělili podporu 245,6 milionu korun. Uskutečnit by se podle úřadu mělo 16.792 kurzů, do kterých by mohlo chodit kolem 29.735 dětí. Nejvíc aktivit se podle něj koná v Praze a Středočeském kraji, následují kraje Jihočeský a Jihomoravský.

Dalších až 3145 mladých ve věku středoškoláků by podle ministerstva mělo chodit do intenzivních jazykových kurzů. Těch by mělo být 974. Nabízí je asi 89 organizací s pomocí dotací 51,5 milionu korun. Nejvíc opět v Praze, Středočeském a Jihočeském kraji a dále v kraji Moravskoslezském, uvedl úřad.

Resort školství vyčlenil v dubnu na adaptační skupiny pro Ukrajince ve věku od tří do 15 let 1,25 miliardy korun a na kurzy češtiny pro běžence ve věku 14 až 18 let 150 milionů. O dotace mohly žádat veřejné vysoké školy a školská zařízení včetně středisek volného času, kraje a obce či městské části hlavního města Prahy. Podporu na provoz adaptačních skupin mohly obdržet navíc i příspěvkové a nestátní neziskové organizace. Peníze mají vyčerpat na aktivity, které se budou konat do konce srpna. Organizátoři o ně mohli požádat do konce května. Ministerstvo pak ještě vypsalo další dotační program 100 milionů korun na podporu prázdninových jazykových kurzů pro děti ve věku šest až 18 let.

Podle údajů ministerstva školství ke konci června přišlo do škol v Česku od začátku ruské invaze zhruba 39.000 dětí z Ukrajiny. Počty Ukrajinců zapsaných do škol pro příští školní rok bude úřad znát asi v druhé polovině srpna.