reklama

"Řidiči senioři nepatří v současné době mezi nejrizikovější skupiny na silnicích. Vysoký je naopak podíl seniorů coby obětí dopravních nehod. Faktem ovšem je, že v dlouhodobém trendu se senioři jako viníci nehod postupně zhoršují ve statistice zaviněných nehod s těžkými následky. Je to přirozený důsledek stárnutí populace a násobného zvýšení intenzity provozu,“ upozornil vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.

Podle policejních statistik jsou důchodci za volantem zkušení, obvykle nepřekračují nejvyšší povolenou rychlost ani neřídí pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Naproti tomu však starší řidiči mají pomalejší reakce i horší prostorové vnímání. A pokud se vydají v ranní špičce do centra velkých měst, přináší to pro většinu z nich další stres. Lidé nad 65 let také za volantem hůře řeší nenadále situace, často mají problémy se zrakem a jakkoliv je to individuální, proti mladším řidičům mají horší fyzické či psychické schopnosti.

O menším podílu nehodovosti u řidičů nad 65 let svědčí i jejich podíl na škodách. "U seniorů jsou škody zpravidla menší, protože jezdí pomaleji, mají ovšem pomalejší reakce a v hustém provozu se hůře orientují,“ uvedla Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa. Ve věkové skupině 81 až 90 let výrazně převažují muži, takto starých žen-řidiček je podle statistik pojišťovny pouze 15 procent. "Nejstarším zákazníkem v privátním povinném ručení Uniqa je 98letý muž,“ dodala Svobodová. V kategorii 90 plus jich pojišťovna eviduje zhruba 130.

Řidiči starší 65 let musí absolvovat povinné lékařské prohlídky, od 68 let jsou povinné prohlídky každé dva roky. Lékař může nařídit prohlídky i častěji, zároveň může seniorovi podle jeho aktuálního zdravotního stavu zakázat jízdu v noci nebo třeba na dálnici.

Po loňské pauze způsobené pandemií koronaviru letos znovu začal projekt Jedu s dobou. Ten řidičům na 65 let umožňuje absolvovat jednodenní teoretický i praktický kurz, který zlepšuje jejich dovednosti za volantem automobilu. Kurzy je možné absolvovat na osmi místech po celé republice zdarma.

V Česku je 1,57 milionu řidičů a řidiček starších než 65 let, tvoří tak podíl 22,5 procenta všech řidičů.