reklama

Omezení pohybu na jeden kilometr bylo podle Hamáčka velmi razantní a tvrdé. Finálním návrhem by měl být právě návrh na omezení na katastr obce.

Hamáček uvedl, že vláda chce omezit pohyby mimo okresy. Označil to za razantní a extrémní opatření, ale současně časově omezené. Je ale přesvědčen o tom, že slibovaný efekt přinese. Cesty do zaměstnání omezeny nebudou. Předpokládá, že zaměstnanec na cestě do práce bude schopen cíl cesty doložit třeba pracovní smlouvou.

U ostatních cest, jako jsou třeba návštěvy lékaře, péče o osobu blízkou nebo cesta na nákup nebo na úřad, přišlo vnitro podle Hamáčka s řešením z Francie. Než občan opustí svoje bydliště tak na kus papíru napíše zjednodušenou formu čestného prohlášení, kde stanoví, kdy opouští svůj byt a kam jede a při kontrole to předloží policii. Hamáček to označil za řešení, které méně vstupuje občanům do soukromí.

reklama