V dokumentu uvedla, že se bude muset vypořádat nejen s dopady pandemie covidu, ale i s následky bezohledné nezodpovědnosti předchozí vlády. Česko má podle obou koalic za sebou nejtěžší období polistopadové historie. Za nezbytné považují vrátit zemi do dobré kondice. "Ozdravit nejen veřejné finance a poškozenou ekonomiku, ale také důvěru lidí ve stát a jeho instituce, " uvádí dokument.

Při stabilizaci veřejných financí slibuje nová vládní koalice "odpovědnou rozpočtovou politiku, která zabrzdí nesmyslné rozhazování peněz daňových poplatníků". Nová vláda má nalézt úspory a stanovit dlouhodobé směřování veřejných financí a v co nejkratší možné době zajistit rozumné hospodaření státu. "Cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu, opatřeních proti střetu zájmů a korupci a efektivním nakládání s penězi, nikoliv ve zvyšování daňové zátěže," uvádí dokument.

Česko musí být podle Spolu a PisSTAN aktivním členem EU a NATO, prioritou má být nezpochybnitelná euroatlantická orientace, důraz na stabilní partnerství s demokratickými zeměmi po celém světě a na ochranu lidských práv a demokracie.

V penzijní reformě se koalice zavázala zohlednit zásluhovost a podpořit mezigenerační solidaritu v rodinách. Reforma pak má být postavena na celospolečenském konsenzu. Vzdělávací systém pak podle dokumentu musí využít potenciál kvalitních učitelů, vytvořit prostor pro rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí žáků a studentů, a to vše v moderním obsahu a prostředí. Za zásadní celospolečenskou výzvu označili autoři programu koalice regionální soudržnost. Vláda bude podle koalice předcházet dalšímu rozevírání nůžek mezi regiony a řešit problémy, které vedou k vylidňování venkova a pohraničí.

Uskupení chce podporovat malé a středních podniky a také kreativní a inovativní přístupy s potenciálem růstu a zdravé konkurence. Vláda se také zaváže hledat řešení, která budou omezovat lidský vliv na klimatické změny. Digitalizaci považuje za cestu k pohodlnějšímu kontaktu občanů se státem, automatizací procesů chce ale také zefektivnit fungování státu jako celku. Pro seniory a lidi se speciálními potřebami nadále zůstane papírová cesta, uvádí. Do státní správy slibuje Spolu a PirSTAN přivést nejlepší talenty, aby občanům dodávala špičkové služby.

V rodinné politice chce vznikající vládní koalice podpořit flexibilnější pracovní podmínky a nabídnout nové možnosti k sladěním rodinného a profesního života. Slibuje zajistit dostupnou zdravotní péči. V případě bydlení chce přinést řešení, která pomohou jak vlastnickému, tak nájemnímu bydlení včetně sociálního bydlení. Za nejdůležitější považuje zásadní zrychlení stavebního řízení při zachování ochrany ostatních zájmů a podporu samospráv.

Ve vědě a výzkumu koalice vidí příležitost pro posun Česka výše mezi nejúspěšnější země.

Kulhánek: Priority nové vlády potvrzují, že zahraniční politika ČR má kontinuitu

Navržené priority budoucí vlády v diplomacii potvrzují, že se česká zahraniční politika dlouhodobě vyznačuje velkou mírou kontinuity. Na dotaz ČTK to dnes uvedl končící ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Ve výčtu priorit by akcentoval Německo jakožto jednoho z klíčových strategických partnerů.

"Vítám, že je potvrzeno strategické partnerství s Izraelem a význam spolupráce s V4. Velkou příležitostí je aktivnější zapojení do iniciativy Trojmoří, bude ale záležet, jak konkrétně se větší angažovanost ČR bude projevovat," poznamenal Kulhánek.

Důležitým úkolem české diplomacie bude i nastavení vztahů k Rusku a Číně. Podle Kulhánka bude také potřeba dobře nastavit vztahy s nově vznikající vládou v Berlíně a dále rozvíjet plán strategického partnerství, které má Česko s Německem uzavřené.

"Předpokládám, že detailně své představy k zahraniční politice přiblíží nová vláda v podobě aktualizace strategických dokumentů, včetně zahranicně-politické koncepce," dodal Kulhánek.

Priority v diplomacii dávají smysl, míní analytik. Dle poslance ANO nejsou nové

Priority budoucí vlády v diplomacii dávají podle analytika Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Pavla Havlíčka smysl a podchycují současný stav české zahraniční politiky a její potřeby i české místo ve světě a vývoj na mezinárodní scéně. Podle poslance a dřívějšího místopředsedy sněmovního zahraničního výboru Jaroslava Bžocha (ANO) nejsou priority Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN ničím novým a navazují na končící vládu ANO a ČSSD. Řekli to na dotaz ČTK.

Podle Havlíčka je velmi žádoucí, že příští kabinet kromě tradičních témat vyzdvihuje rovinu demokracie a lidských práv. Za významnou považuje také prioritu spolupráce v rámci Trojmoří. Naopak v případě spolupráce ve Visegrádské skupině (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) bude mít nová vláda situaci nelehkou, a to vzhledem ke sporu s Polskem ohledně dolu Turów nebo vztahům s Maďarskem pod vedením Viktora Orbána, který před volbami podpořil současného premiéra Andreje Babiše a hnutí ANO.

"Určitě lze přivítat zdůrazňovanou nutnost revize vztahů jak s Ruskem, tak Čínou, se kterými má Česko historicky nejnapjatější vztahy. Co do ruského vektoru tedy dává dobrý smysl zacílení na země Východního partnerství a nový a asertivnější postoj k ruskému režimu," poznamenal Havlíček. Zdůrazňovanou spolupráci s Tchaj-wanem lze podle analytika brát jako prostředek balancování špatných vztahů s Čínou.

"Priority v oblasti zahraniční a evropské politiky nejsou ničím novým a je to dle mého názoru navázání na to, co zde dělala dosluhující vláda," napsal ČTK Bžoch.

V nové vládě by měl vzniknout také post ministra bez portfeje pro evropské záležitosti. Podle poslance to nemá význam, protože jak na úřadu vlády, tak na ministerstvu zahraničí jsou odbory, které se EU plně věnují a spolupracují. "V obou případech je zde velmi kvalitní zastoupení a dle mého názoru dostatečné," dodal Bžoch.

Také Havlíček vidí potenciální pnutí mezi ministerstvem zahraničí a novým ministrem pro EU, ale také premiérem, který se bude muset o nadcházející předsednictví v Radě EU také starat. V případě dobré koordinace a slušných koaličních vztahů ale podle něj lze problémy překonat.

"To bude ostatně nutné i kvůli tlaku ze strany Andreje Babiše a Miloše Zemana, který se může po zdravotních problémech brzy vrátit do politického života země. Klíčovým bude v evropské agendě summit s lídry evropských členských států jako vlajková loď celého předsednictví, kde stále probíhají diskuse o jeho tematickém záběru, ale také celkové prostředky a kapacita státu předsednictví důstojně realizovat," dodal Havlíček.