Vyplývá to z návodů, které ministerstvo připravilo pro základní i střední školy.

Podle dnes zveřejněných dat ministerstva vnitra byla v Česku udělena dočasná ochrana 348 177 lidem z Ukrajiny, ve středu jich přibylo 1407. Cizinecké policii se přihlásilo více než 248 tisíc osob, 1978 jen za včerejší den. 

Žáci z Ukrajiny začali do českých škol přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu koncem letošního února. Podle výsledků průzkumu MŠMT chodilo k 7. dubnu do základních škol 23.204 dětí. Školy pro ně mohly upravit obsah učebních plánů tak, aby se Ukrajinci v době výuky mohli účastnit místo jiných předmětů kurzů češtiny.

„Pokud v důsledku změny obsahu vzdělávání nebude mít žák-cizinec v rozvrhu předměty, které mají ostatní žáci ve třídě, nebudou tyto předměty na vysvědčení uvedeny,“ informoval úřad. „Pro postup do vyššího ročníku je rozhodující hodnocení pouze z těch předmětů, kterých se žák alespoň zčásti účastnil,“ uvedl.

Úřad zároveň doporučil využívat pro utečence z Ukrajiny slovní hodnocení, a to zejména u mladších žáků. Za možnou alternativu označil doplnění známek slovním hodnocením. „Na hodnocení by neměla mít rozhodující vliv neznalost českého jazyka. Žáka-cizince je vhodné hodnotit individuálně s ohledem na dosažené pokroky a zvládnutelné úkoly, nesrovnávat jej se spolužáky,“ doporučilo ministerstvo. Učitelé by podle něj měli při závěrečném hodnocení přihlédnout k tomu, jak se dítě snažilo zařadit mezi nové spolužáky a plnit zadané úkoly nebo i k výsledkům jeho předchozího vzdělávání na Ukrajině.

K tomu, aby školy před známkami upřednostnily slovní hodnocení, vyzývalo ministerstvo také v minulém školním roce, a to v souvislosti s výukou na dálku při epidemii covidu-19. V pololetí hodnotila podle České školní inspekce většina škol přesto tradičně známkami. Slovní či kombinované hodnocení využila podle průzkumu inspekce aspoň v některých třídách asi čtvrtina škol. Změnu v přístupu k pololetnímu hodnocení tehdy provedlo 15 procent základních škol a méně než desetina středních škol.

Pravidla pro hodnocení žáků jsou součástí školního řádu každé školy, schvaluje je školská rada. V případě, že škola nemá slovní hodnocení ukotveno ve školním řádě a chtěla by ho nově využívat, musí školní řád upravit. Pro účely přijímacích zkoušek na střední školy mají základní školy potom povinnost převést slovní hodnocení na známky.

Podle vládního dokumentu o prioritách pro řešení uprchlické krize počítá kabinet s nutností integrace asi 125.000 dětí, jejichž začlenění do škol vyčíslil na 12,3 miliardy korun. Do konce srpna schválila vláda již dříve na integraci běženců z Ukrajiny zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 miliardy korun.

reklama