O peníze budou moct žádat pomocí zjednodušených formulářů, takzvaných šablon, od dnešního dne do 28. dubna příštího roku. Dotace půjdou z nového Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), který šablonami naváže na předchozí program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ministerstvo o tom dnes informovalo na svém webu.

"Je mým cílem zajistit po roce 2025 systémovou podporu a ukotvení, jinými slovy institucionalizaci těchto pozic (jako jsou školní psychologové) na našich školách," uvedl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Podle něj je proto nyní důležité s pomocí evropských dotací otestovat, jak může zavedení školních psychologů do škol fungovat. Připomněl svůj slib, že každá škola nad 180 žáků bude mít možnost financování této pozice. "Můj úřad tento slib naplnil," míní.

Podle ministerstva nepřijdou zkrátka ani školy pod 180 žáků. Měly by mít možnost získat podporu prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden.

Kromě toho budou moct školy žádat o peníze na pozice školního asistenta, školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga či kariérového poradce, uvedl úřad. Novinkou bude rovněž možnost získat dotace i na dvojjazyčného asistenta, což by mohlo pomoct při výuce s dětmi válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Rozpočet projektu pro žádost o dotace si základní škola sestaví podle šablony, kterou zvolí. Jeho maximální výše může podle ministerstva činit součet 300.000 korun a částky odpovídající 3000 korun na každého žáka školy. Škola s alespoň 180 žáky si bude moct sumu navýšit ještě o peníze potřebné pro školního psychologa a školního pedagoga, a to do 31. prosince 2024. Pokud bude ve škole družina či školní klub, bude moct získat peníze i na další aktivity ke zkvalitnění vzdělávání.

Šablony OP JAK budou nyní v resortu patřit k hlavním dotačním programům v regionálním školství. Evropská komise zatím formálně tento program neschválila. Ministerstvo využilo možnosti dřívějšího vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotace, aby mohla pokračovat podpora škol z předchozího období. Podle náměstka pro sekci mezinárodních vztahů a EU na ministerstvu školství Václava Velčovského se navíc podařilo vyjednat v EU až tříletou podporu s jednou zálohovou platbou, což sníží administrativní náročnost při čerpání dotací.

Podle statistik ministerstva pracovalo v regionálním školství loni v září 871 psychologů. Mateřských, základních a středních škol bylo 10.872. Na jednoho psychologa v regionálním školství připadalo 1521 dětí z mateřských a základních škol. Například počet žáků s poruchami chování se přitom v minulých pěti letech v základních školách zdvojnásobil.

Rozpočet ministerstva školství, jak ho v březnu schválila Sněmovna, činí letos 249,6 miliardy korun.