reklama

Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z přelomu února a března. V porovnání s loňským rokem se postoj české veřejnosti k cizincům nezměnil.

V dlouhodobém časovém srovnání se však názory na okolnosti přijetí cizinců v místě jejich bydliště změnily. Nejstabilnější je podle CVVM od roku 2009 počet lidí, podle kterých je důležité, aby cizinci mluvili česky a pracovali v ČR. Smýšlí tak více než čtyři pětiny veřejnosti. Stabilní je i názor, že by cizinci, kteří se stěhují do ČR, měli mít státní občanství ČR. Jsou o tom přesvědčeny tři pětiny Čechů.

Naopak nejvýrazněji se změnil názor na to, zda by si cizinci kvůli začlenění do společnosti měli v ČR pořídit dům nebo byt. Nyní to považuje za důležitou okolnost jejich přijetí 33 procent občanů, před 11 lety to bylo 42 procent dotázaných. Naopak o devět, respektive osm procentních bodů od té doby přibylo lidí, podle který je důležitá světlá barva pleti a znalost české historie a kultury. Barvě pleti přisuzuje nyní důležitost 41 procent dotázaných a znalosti české historie 65 procent lidí.

V uplynulých letech doznaly změn i názory Čechů na to, zda by se cizinci dlouhodobě nebo trvale žijící v ČR měli nebo neměli přizpůsobit místním zvyklostem. V letech 2003 až 2006 byly zhruba tři pětiny občanů přesvědčeny, že se mají co nejvíce přizpůsobit. V roce 2007 jejich podíl klesl na 53 procent, o rok později zastánců tohoto názoru přibylo na 63 procent. Poté se jejich počet držel kolem tří pětin. Před čtyřmi lety pak stoupl na 80 procent, což je proti aktuálnímu průzkumu o sedm procentních bodů více.

reklama