reklama

Česká vláda začne od pondělí uplatňovat takzvaný semafor, který hodnotí míru rizika nákazy koronavirem v jednotlivých evropských zemích a na základě toho stanovuje pravidla pro cestu z nich do Česka. Většina států EU, stejně jako Švýcarsko, Norsko a Island, jsou v kategorii nízkého rizika. Při cestě z těchto zemí do České republiky tedy odpadne občanům Česka i cizincům povinnost, dokládat negativní test na covid-19, nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény.

Střední míru rizika ministerstvo zdravotnictví uvádí u dvou zemí - Belgie a Velké Británie. Češi se z těchto států budou moci vracet bez omezení, zatímco cizinci budou muset doložit negativní test na koronavirus. Do Česka také budou moci přicestovat jen za stanoveným účelem, jako je například výkon práce, studium nebo sloučení rodin, nebude možné přijíždět kvůli turistice.

Jako vysoce rizikové Česko hodnotí Portugalsko, Švédsko a polský region Slezské vojvodství, které sousedí s Moravskoslezským krajem. Pro cesty z těchto oblastí do ČR platí povinnost předkládat negativní test na koronavirus pro cizince i Čechy.

Zmírnění omezení pro příjezd z ciziny ovšem automaticky neznamená, že Češi budou moci neomezeně jezdit za hranice. Vláda upozorňuje, že řada států i nadále bude uplatňovat vlastní omezení pro vstup na své území. Například Španělsko chce zachovat povolení pro vstup pouze za účelem práce, Francie vyžaduje písemné potvrzení o účelu cesty a Rumunsko neumožňuje vstup za účelem turistiky.

Dosud bylo možné cestovat bez omezení pouze mezi Českem, Slovenskem, Rakouskem a Maďarskem. Polsko od soboty otevřelo své hranice zemím EU, ale Česko zachovalo povinnost, prokázat se negativním testem na koronavirus při příjezdu z Polska až do pondělí. Česko naopak otevřelo své hranice i Němcům, kdežto Berlín chce teprve v pondělí zrušit omezení, na základě něhož je možné do země vstupovat pouze z nezbytně nutných důvodů, jako je například návštěva lékaře.

Vnější hranice Evropské unie zůstanou nadále uzavřené. Členské státy se ale shodly, že by se s jejich postupným otevíráním pro země, v nichž je dobrá epidemiologická situace, mohlo začít v červenci.

reklama