Pod jednou spisovou značkou soud vyřídil 26 obsahově téměř shodných podnětů. Podali je lidé z různých koutů Česka, mezi nimi také Pavel Zítko z Kadaně, jenž se chtěl ucházet o Hrad jako občanský kandidát, nezískal však dostatek podpisů, a tak jej vnitro nezaregistrovalo.

Pisatelé návrhů požadovali, aby soud odložil volby na dobu potřebnou k prověření kontroly registrace všech přihlášených kandidátů. Někteří chtěli, aby se voleb mohli účastnit všichni kandidáti, kteří podali přihlášku, s výjimku odboráře Josefa Středuly, který sám odstoupil před prvním kolem.

"K takovému rozhodnutí však nemá NSS (za stávající situace ani žádný jiný orgán veřejné moci) vůbec pravomoc," konstatoval soud v usnesení.

V několika návrzích zazněl také požadavek na náhradu škody způsobené tím, že si lidé vsadili na zvolení Zítka prezidentem, ale kvůli odmítnutí jeho kandidatury nemohli vyhrát. Sám Zítko pak žádal odškodnění ve výši platu, který by pobíral v případě zvolení prezidentem. "Ani k projednání těchto návrhů však NSS nemá pravomoc," reagoval soud.

Samostatným usnesením soud odmítl stížnost Jany Peterkové. Žádala odložení voleb do vyšetření údajného podezření, že se vnitro dopustilo nezákonného postupu při zadávání veřejné zakázky na technickou podporu a zajištění aplikace k ověřování petic pro podporu kandidátů na prezidenta republiky.