Chudší země potřebují finanční zdroje na to, aby mohly přejít od fosilních paliv k čistším zdrojům energie a řešit problémy, které klimatická změna už způsobila nebo do budoucna způsobí. Podle autorů studie by měl do těchto zemí každoročně nejméně jeden trilion dolarů proudit od vlád bohatších států, soukromých investorů a rozvojových bank. Zbytek by měly tyto země získat ze svých veřejných zdrojů i ze soukromého sektoru. V současnosti se roční investice do ekonomik rozvojových zemí pohybují v řádu 500 miliard dolarů (12 bilionů korun).

Jedním z hlavních autorů stostránkové zprávy, kterou si objednaly britská a egyptská vláda, je ekonom Nicholas Stern, který se dlouhodobě věnuje ekonomickým souvislostem globálního oteplování.

"Bohaté země by si měly uvědomit, že investovat do klimatických opatření na rozvíjejících se trzích a v rozvojových zemích je v jejich vlastním zájmu a jde také o otázku spravedlnosti, pokud vezmeme v úvahu dalekosáhlé dopady vysokých emisí v současnosti i v minulosti," uvedl Stern.

"V příští dekádě zaznamenají největší rozšíření energetické infrastruktury a růst spotřeby rozvojové země. Pokud zůstanou závislé na fosilních palivech a emisích, pak se svět nebezpečným změnám klimatu nevyhne, což bude znamenat zkázu pro miliardy lidí nejen v chudých, ale i v bohatých státech," dodal.