reklama

Epidemie ovlivňuje transplantace i letos. Do konce října zatím transplantační centra v ČR provedla 372 transplantací ledvin, vyplývá z dat Koordinačního střediska transplantací.

"Covid-19 snížil počet vhodných zemřelých dárců ledvin a bohužel i ohrozil bezpečnost příjemců. V době covidové pandemie byly jednotky intenzivní péče zahlceny péčí o pacienty s covidovou infekcí. Obsazení tisíců lůžek covidovými pacienty ubralo na možnosti bezpečně transplantovat," uvedla Dusilová Sulková. Od zemřelých dárců loni pocházelo 415 ledvin, od žijících jich bylo 28.

S odezněním epidemie letos v létě se transplantace podle Dusilové Sulkové opět rozběhly. "Počátkem léta v našem hradeckém centru proběhla první transplantace ledviny od žijícího dárce v letošním roce. Nyní nastal významný nárůst. Za poslední dva týdny jsme uskutečnili sedm úspěšných transplantací," uvedla. Pokud by zdravotníci nemuseli přesunout pozornost opět k epidemii, rozvoj transplantačního programu by podle ní pokračoval.

V ČR k počátku listopadu na transplantaci ledviny čekalo 708 lidí. Z nich 419 mohlo podstoupit transplantaci ihned v momentě nalezení vhodného dárce. Zbývajících 289 pacientů bylo z možnosti transplantace dočasně vyřazeno, protože se u nich objevila jiná zdravotní komplikace. Až jejich komplikace odezní, vrátí se zpět mezi takzvané zařazené čekající.

Čekací listina na transplantaci je jednotná pro celou republiku, každé ze sedmi transplantačních center má svou spádovou oblast. Většinu transplantací ledvin v ČR dělá pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), loni to bylo 272 transplantací. Letos do konce října provedl 250 transplantací, čímž jeho podíl na transplantacích v ČR vzrostl na 67 procent z loňských 61 procent a předloňských 59 procent. Transplantacím se v ČR věnují ještě Fakultní nemocnice v Motole a fakultní nemocnice v Brně, Hradci Králové, Plzni, Ostravě a Olomouci.

Doba čekání na transplantaci se mezi pacienty velmi liší, může být několik týdnů, ale i několik let. "Orientačně nemocní čekají na transplantaci po zařazení do čekací listiny kolem jednoho roku," uvedla Dusilová Sulková. Poznamenala, že pacienti na čekací listině jsou z bezpečnostních důvodů očkováni proti covidu.

Počet pacientů potřebujících transplantaci ledviny v posledních letech zásadně neroste. "Léčba nemocí ledvin se stále zlepšuje a mladých lidí, kteří by vstupovali do dialyzačního programu a rovnou směřovali do čekací listiny na transplantaci, nepřibývá," uvedla Dusilová Sulková.

Naopak podle ní přibývají nemocní, kteří se dožili vysokého věku díky tomu, že medicína uměla zvládnout jejich jiné zdravotní komplikace. Lékaři také dnes umějí k transplantaci připravit i pacienty, u nichž by dříve transplantace nebyla možná. "Udává se, že transplantaci může podstoupit přibližně 20 procent dialyzovaných pacientů, u ostatních tomu brání zejména zdravotní důvody," uvedla Dusilová Sulková.

Lidé podle ní často starost o zdraví svých ledvin podceňují. "I když je transplantace výrazně lepší než dialyzační léčba, stále je mnohem lepší k selhání ledvin nedospět a transplantaci ani dialýzu nepotřebovat," uvedla. Doplnila, že střední doba funkce transplantované ledviny od zemřelého dárce je 12 let, u žijících dárců je to o dva roky déle.