reklama

Třetina všech diagnostikovaných případů v ČR jsou cizinci, kteří v Česku trvale žijí. "Mezi těmi, kteří se neléčí, jsou například cizinci, kteří se vrátí do své domovské země, nebo naopak Češi, kteří vycestují do ciziny. U nich nemáme možnost zjistit, jestli se léčí tam," řekl vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS ze SZÚ.

Moderní antiretrovirová léčba podle odborníků vede k zamezení rozmnožování viru. Takoví pacienti pak mají stejnou naději dožití jako běžná populace, mohou také mít například nechráněný sex bez toho, aby partnera nakazili, nebo mít děti. Zásadní je ale objevit infekci včas a začít se léčit.

Mezi zhruba pěti stovkami lidí, kteří podle odhadů SZÚ nevědí, že jsou nakažení, je téměř polovina cizinců žijících trvale v ČR neboli rezidentů. Z celkem asi 3500 lidí, kteří se v Česku nakazili od začátku testování v roce 1985, jich bylo téměř 900. Mezi novými případy z letošního roku tvoří třetinu.

"Zatímco u Čechů je dominantní přenos homosexuální mezi muži, u rezidentů je asi 34 procent přenosů heterosexuální. Po odečtení Slováků je to téměř 42 procent a častější je i přenos při injekčním užívání drog," dodal Němeček. Na cizince se proto snaží SZÚ zaměřovat i prevenci. "Materiály v jiných jazycích máme, ale je problém je k nim dostat," uvedla vedoucí oddělení sexuálně přenosných nemocí SZÚ Hana Zákoucká. Snaží se kontaktovat praktické lékaře, kteří v zahraničních komunitách v ČR působí.

Podle odhadů jsou náklady na udržení infekce HIV v Česku pod kontrolou asi miliarda korun ročně. Prevence, jako jsou přednášky či výměna jehel injekčním uživatelům drog, tvoří asi 0,7 procenta. Léčba stojí asi 30.000 korun na jednoho pacienta měsíčně, je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo zdravotnictví dává přímo na prevenci HIV deset milionů korun, dalších osm milionů prostřednictvím svých přímo řízených organizací, jako jsou fakultní nemocnice nebo SZÚ. Odborníci z řad neziskových organizací kritizovali úbytek peněz na léčbu závislostí, který může dopadnout i na výměnu stříkaček. "Přenos mezi injekčními uživateli drog není častý zejména díky tomu, že mezi nimi nejsou zdroje nákazy. Výměna stříkaček omezuje hlavně přenos hepatitidy typu C," dodal Němeček.